Chraň svého popeláře! V Davli radí, jak nakládat s domovním odpadem

10.5.2020
Andrea Cerqueirová

„Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat,“ vyzývá davelská radnice.

Třídění odpadu přímo v domech. Praha 10 šíří osvětu

Pokud člověk není v karanténě, může s odpadem nakládat jak je zvyklí, a to včetně třídění. Je však třeba soustředit se na zmenšení odpadu, což lze praktikovat tím sešlapáváním a mačkáním odpadu, aby kapacita kontejneru vydržela co nejdéle.

V karanténě jen směsný odpad

Pokud však člověk v karanténě je, ekologické třídění musí jít stranou. Je třeba, aby veškerý odpad vkládal do pevného plastového pytle, případně dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději ale do 24 hodin) je třeba pytel pevně zavázat a na povrchu ošetřit dezinfekčním prostředkem.

Do plastového pytlíku je třeba ukládat použité roušky, rukavice a kapesníčky, a dávat je do směsného odpadu, nikoli do barevných kontejnerů na papír, textil či plast. V takovém případě by totiž hrozila nákaza pracovníkům třídících linek.

Kolik letos stojí ve Cvikově sběr, třídění a odstraňování komunálního odpadů

Dobré je i minimalizovat celkový objem tím, že budou odloženy jarní úklidy bytů, domů a zahrad, probírky šatníků a podobně. Stejně tak je žádoucí neplýtvat potravinami.Nepřehlédněte