Chytrý jako liška. Co jste o liščí chytrosti možná nevěděli

26.6.2019
Lukáš Mucha

Jsou lišky doopravdy chytré?

Lišku zná už malé dítě z pohádek a bajek, ve kterých sympatická šelmička vystupuje jako lstivá bytost. Liška je odedávna symbolem chytrosti a rafinovanosti a je pravda, že se mnohdy chová velice mazaně. Lovci kladoucí železa na lišky musí vše sterilizovat, aby lišky necítily lidský pach – jinak se k pasti ani nepřiblíží. Šikovné šelmičky také dokážou pasti vyhrabat a spustit, aniž by se samy chytily.

Při štvanici smečkou psů se liška mnohdy vrací ve vlastních stopách, případně běží těsně podél klády či plotu, aby psy ze své stopy setřásla. Liškám se také výborně daří v hustě obydlených oblastech a někdy dokonce i ve velkoměstech. Bylo zjištěno, že se nepokoušejí přebíhat silnici, ale používají podchodů pro chodce.

90 procent ptáků zachovává svým partnerům věrnost. Co jste o ptačích vztazích nevěděli

Liščí nedůvěřivost a plachost

Liška není příliš chytrá, máme-li na mysli přirozenou inteligenci schopnou dobrého úsudku a přizpůsobení, která je dána například psům. Je však velmi nedůvěřivá. Například odnese z nory mláďata, když zjistí, že kolem chodil člověk a jak jsme již uvedli, nedá se snadno chytit do želez a pastí. A pokud už upadne do zajetí, nikdy člověku neuvěří a nedá se ochočit.

Největší mořští zabijáci. Co jste o žralocích možná nevěděli?

Jak vzniklo přirovnání „je chytrý jako liška“?

Domněnka o liščí chytrosti vznikla zřejmě proto, že liška je neustále ve střehu a při sebemenším podezření se snaží vyhnout očekávanému nebezpečí. Tato její nedůvěřivost je však velmi cennou vlastností, která společně s velkou plodností přispívá k udržení liščího rodu. Pro myslivce je ale škodnou číslo jedna, neboť nepohrdne králíkem, bažantem nebo koroptví a občas složí i nějaké to kuře. Základem jejího jídelníčku jsou však hraboši, myši, žáby, hlemýždi, slimáci a hmyz.

12 zajímavostí o „králi zvířat“. Věděli jste, že lví řev uslyšíte na vzdálenost až 8 kilometrů?

Liščí „rozpolcenost“

Lišky jsou ale někdy naopak velmi lehkomyslné; vyběhnou třeba na napodobené liščí zaštěkání a vůbec nedbají na nebezpečí. Snadno se vracejí do oblasti, kde je lidé dříve hodně stříleli a na útěku ignorují i bezpečné úkryty. Otázka mimořádné liščí inteligence proto zůstává otevřená. V každém případě nám liška mnoha podařenými kousky obohatila folklor i literaturu a jako taková do našich lesů prostě patří.Nepřehlédněte