• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Dětem, které ještě chodí na základku, naskakují nesmyslné tisícové dluhy. Kde se vzaly a proč je mají platit?!

  25.2.2018
  Andrea Cerqueirová

  Více než šedesátku dětí pomohla právnička Alena Vlachová zbavit dluhů převyšujících celkově milion korun. Dluhy se týkají poplatků za odpad u dětí z dětských domovů, jízdy na černo v městské dopravě, vyskytují se i případy dluhů u mobilních operátorů nebo plynoucí ze zdravotního pojištění. Prahu dává Vlachová za příklad dobré praxe – děti zde mají zdarma městskou dopravu a poplatek za odpad nezávisí na trvalém bydlišti, ale platí jej vlastník nemovitosti.

  Děti bez dluhů. Za tímto projektem stojí právnička Alena Vlachová (partnerka pražské advokátní kanceláře VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ). Když se v roce 2012 z dopisu čtenářky v časopisu dozvěděla, že děti z dětských domovů mají při dospívání trable s dluhy za odpad, které způsobili jejich rodiče, rozhodla se zdarma je zastupovat v poplatkovém i správním řízení.

  Během pěti let se jí, ve spolupráci s kolegou Martinem Snížkem a s podporou její advokátní kanceláře, podařilo pomoci více než šedesáti dětem, zbaveny byly dluhů převyšujících milion korun. V rámci Právníka roku 2017 (vyhlašovaného Českou advokátní komorou) získala ocenění Pro bono.

  Stamilionové dluhy Poldovku dohnaly: Soud ji poslal do konkurzu

  Během tří let se jí podařilo přesvědčit zákonodárce, aby děti a další osoby v ústavní péči byly od poplatků za odpad osvobozeny. Protiústavnost původního ustanovení v zákonu o odpadech vyslovil ve svém nálezu i Ústavní soud. Přesto Vlachová dodnes případy, kdy jsou po dětech poplatky vymáhány, řeší.

  Budou děti potřebovat právníka?

  „Některé obce nechtějí uznat naši argumentaci, že předchozí znění zákona bylo v rozporu s Ústavou ČR. I to, že děti nebyly v řízeních řádně zastoupeny, není možné doručovat písemnosti jejich rodičům, kteří za ně odpady měli platit, dětem měli být ustanoveni zástupci pro poplatkové řízení, nejlépe advokát nebo daňový poradce,“ uvedla pro Náš REGION.

  Prahy se problém podle jejích slov netýká, neboť je jednou z mála výjimek, kde se náklady na odpad nevybírají ve formě místního poplatku podle zákona o místních poplatcích, který je vázán na trvalý pobyt, ale jako poplatek podle zákona o odpadech, který platí vlastníci nemovitostí.

  FOTO: Právnička Alena Vlachová se zasadila zrušení dětských dluhů

  Právnička Alena Vlachová se zasadila zrušení dětských dluhů - Alena Vlachová – foto archiv Aleny VlachovéPrávnička Alena Vlachová se zasadila zrušení dětských dluhů - Aby si dítě v klidu hrálo a nenaskakovaly mu do dospělosti dluhy 2 – foto ACPrávnička Alena Vlachová se zasadila zrušení dětských dluhů - Aby si dítě v klidu hrálo a nenaskakovaly mu do dospělosti dluhy – foto ACPrávnička Alena Vlachová se zasadila zrušení dětských dluhů - Peníze – foto AC

  Vlachová zastupovala i děti, které kvůli tomu, že jim rodiče nedali peníze na jízdenku v městské hromadné dopravě, jely načerno a dluh po nich vymáhá dopravní podnik. „Tam jsou pořád nové případy, žádné legislativní opatření k tomu není. Pokud to rodiče nechají zajít do fáze, že je dítě zažalováno u soudu a ukáže se, že dluh vznikl v důsledku zanedbání vyživovací povinnosti, mělo by automaticky dojít k přenosu odpovědnosti za tyto dluhy na rodiče,“ řekla.

  Za dobrý příklad dává v této souvislosti Prahu, kde mají děti (tedy do 15 let věku) městskou hromadnou dopravu zdarma. „To by vyřešilo situaci i jinde. Dopravní podniky v jiných městech jsou vůči vymáhání dluhů dětí tvrdé. Přitom dopravní podnik nepodniká za účelem zisku, jeho posláním je zajišťování služby veřejnosti,“ řekla Vlachová.

  Exekuce jsou problém v Praze i středních Čechách. Dluhy tu splácí kolem 9 % lidí

  Dalším problémem, který se týká i Prahy a středních Čech, jsou dluhy plynoucí ze smluv s mobilními operátory. „Rodiče dítěte přijdou k mobilnímu operátorovi, uzavřou smlouvu jménem dítěte a operátor pak dluhy vymáhá na dítěti a nikoli po rodičích,“ vysvětlila Vlachová. Další dluhy dětí plynou ze zdravotního pojištění. Veřejné instituce bývají, podle zkušeností právničky, mnohdy tvrdší než soukromí věřitelé.

  „Když je dluh odprodán soukromníkovi, mnohdy se s ním dohodnu dříve než přímo s dopravním podnikem,“ uvedla. Co se týče poplatků za odpady, záleží podle ní na přístupu jednotlivých obcí, zkrátka na lidech, kteří sedí na příslušných místech. „Některé obce využívají možnosti ztrojnásobit poplatek, jiné problém chápou, snaží se děti nezatěžovat a dluhy po nich nevymáhají tak důsledně,“ dodala pro Náš REGION. O případech se většinou dozvídá od pracovníků dětských domovů, kteří se na ni obracejí.  Nepřehlédněte