Do nymburské kaple se vrátil Jan Nepomucký

7.9.2022
Simona Knotková

Do nymburské kaple sv. Jana Nepomuckého se v úterý vrátil vzácný třímetrový oltářní obraz Jana Nepomuckého. V době, kdy kaple sloužila jako sklad, ho uschovali v místním kostele sv. Jiljí. Město kapli postupně opravuje a počítá s jejím využitím pro kulturní akce. Obraz městu dočasně zapůjčila místní římskokatolická farnost.

„Oltářní obraz mučedníka a zemského patrona Jana Nepomuckého vracíme zpět do kaple v době, kdy je hotova většina stavebních prací,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá. Kvůli instalaci sedmdesátikilového obrazu ve zlaceném rámu museli kolem oltáře v kapli postavit lešení.

Oltářní obraz Josefa Vojtěcha Hellicha sv. Jan Nepomucký Almužník z roku 1860 městu dočasně zapůjčila nymburská farnost. „Smlouva s farností je uzavřena do roku 2027, je ale možné ji prodloužit,“ uvedla tiskové zprávě mluvčí města Olga Vendlová. Před instalací obraz očistila a zkontrolovala restaurátorka Eva Kolmanová, která už v létě dělala konzervační práce na oltáři.

Rekonstrukce kaple letos pokročila do závěrečné etapy. Město ji opravuje od roku 2013, začalo venkovní částí a od roku 2019 se práce přesunuly dovnitř. „Aktuálně se zpracovává projekt na osvětlení, v plánu je nákup židlí, zpřístupnění klenby, je nutné restaurovat kazatelnu a další,“ uvedla Tichá.

Kaple z roku 1785 je jedinou dochovanou částí bývalého kostela Panny Marie Růžencové, který byl součástí rozsáhlého areálu dominikánského kláštera ze 13. století. V roce 2008 připravilo město pro chátrající kulturní památku projekt obnovy. Do kaple v té době zatékalo, měla narušenou statiku a sloužila jako sklad.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte