Dobrovolníci si adoptovali černošické seniory. Povídání pomáhá mladým i starším!

21.5.2021
Andrea Cerqueirová

„Projekt je skvělý v tom, že kdo se cítí osamělý, může získat nového přítele nebo známého. Vybíráme z dobrovolníků z lokality, program tedy posiluje i komunitní život. Máme zkušenost, že vznikají nová přátelství, nové hezké vztahy,“ uvedla Jana Staněk Zelinková. „O tom, že program již několik let fungoval v Praze a dalších velkých městech, jsem se dozvěděla z televizního dokumentu. Obrátila jsem se na Maltézskou pomoc v Praze a s jejím svolením jsme projekt implementovali do Černošic. Nejdřív sami, jakožto obyvatelé města, v minulém roce zde Maltézská pomoc otevřela pobočku, která projekt zastřešila,“ pokračovala Staněk Zelinková. Tvrdý zásah pandemické reality

Program se začal pěkně rozvíjet. Došlo k navázání spolupráce s místním centrem, pro lidi, kterým více vyhovovala skupinová setkávání, pořádali páteční setkávání u anglického čaje. Ku spokojenosti všech! Do rozjetého vlaku však nečekaně a neúprosně udeřila pandemie koronavirové infekce. V současné době dobrovolníci navštěvují pouze klienty v domácnostech. „Jelikož nejsem očkovaná, mohu být pro klienty riziková, bojím se je navštěvovat, abych něco nezpůsobila, a rozumím tomu, že se obavy mají i klienti,“ uvedla koordinátorka dobrovolníků. „Jsme nicméně optimističtí,“ dodala rozhodně. Plno klientů totiž brzy dostane druhou dávku vakcíny proti covid19 a život se snad pomalu vrátí do normálnějších kolejí.

Senioři trpí izolací. Darujte jim knihy, vyzvala technická knihovna

Doplňková aktivita i jediný kontakt se světem

K charakteru projektu Jana Staněk Zelinková uvedla, že původně byl nastaven tak, že lidé jsou opuštění a potřebují společnost. „Osamělost je však chápána jako stigma, neboť Černošice na rozdíl od Prahy nejsou velké anonymní město. Lidé tady jsou a nejsou opuštění. Mnozí bydlí se svými dospělými dětmi, které jsou ale přes den v zaměstnání, a když se vrátí, své staré rodiče materiálně zabezpečí, ale mnohdy už není čas na povídání, které starým lidem chybí. Proto jsme tady my. V Praze to oproti naší zkušenosti bývá nezřídka tak, že dobrovolník je jediným kontaktem klienta se světem, u nás v Černošicích se jedná spíše o doplňkovou aktivitu,“ vysvětlila. Dobrovolníci musí dodržovat jasná pravidla

Dobrovolníci nemohou pomáhat s pracemi, kupříkladu praním záclon nebo vařením (ty náleží hrazeným sociálním službám), jsou školeni, dochází na supervize s psychologem a jsou kontrolováni, aby situace nezneužili. Nesmí si kupříkladu od klienta vzít dar – obraz nebo peníze – v takovém případě by okamžitě byli z projektu vyloučeni. Něco jiného je dát si u klienta kávu nebo kousek koláče.

„Naše služba je rozhodně bezpečnější, než když senior potká někoho cizího u samoobsluhy a pozve jej domů,“ uvedla Jana Staněk Zelinková. Bezpečnost Maltézská pomoc nepodceňuje, bere ji vážně. Na motivy, proč se chtějí zapojit, jsou dobrovolníci tázáni již při úvodním školení, následně je koordinátorka dobrovolníků v kontaktu jak se seniory, tak jejich rodinami.

Za špatnou náladu a deprese může serotonin. Z čeho můžeme hormon štěstí získat?

Duševní obohacení klientů i dobrovolníků

„Projekt Adoptuj si svého seniora duševně obohacuje mladé i starší. Někteří dobrovolníci mají třeba svou rodinu na Moravě, vyčítají si, že se přestěhovali, přičemž navázaný vztah se zdejšími seniory jim pomáhá zacelit ránu, kterou pociťují. Staří lidé jsou zase rádi, že jim někdo naslouchá, že přináší nová témata k povídání. Takže je to oboustranné,“ řekla Jana Staněk Zelinková.

Zajímavé je, že před pandemií byly dobrovolníky hlavně ženy, nyní přibyli muži, kteří mají na home office více času a chtějí vykonat něco dobrého pro společnost. S klienty si povídají, učí je angličtinu, čtou si s nimi… „Jedním z našich klientů je osmdesáti sedmiletý pán, kterému zničehonic zemřela jeho přítelkyně. Nyní se o něj pečlivě stará jeho syn, který mu všechno zabezpečí. Pán si zároveň potřebuje popovídat, zavzpomínat. Chodí za ním proto naše dobrovolnice, která se se synem skvěle doplňuje,“ uzavřela koordinátorka dobrovolníků.Nepřehlédněte