• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Dobrovolníci zbavili Pálavu invazivního borytu

  17.5.2024
  Simona Knotková

  Zplanělý boryt barvířský z národní přírodní rezervace Děvín na Pálavě už téměř vymizel.

  Ochránci přírody a stovky dobrovolníků rostlinu každoročně na jaře vytrhávají, letos už téměř nebylo co. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR Karolína Šůlová. Rostlina podle ekologů Pálavě výrazně škodí, protože vytlačuje cennou stepní flóru.

  Boryt se používal při barvení tkanin, získávalo se z něj modré barvivo, takzvané nepravé indigo. Na Pálavě ale zplaněl a začal se nekontrolovaně šířit, především na jihovýchodně orientovaných bezlesých strmých svazích Děvína, kde vytlačuje například šalvěj etiopskou, pálavský klenot kosatec písečný nebo ozdobné kontinentální trávy kavyly. Na plochách s dominancí borytu neroste ze vzácných a ohrožených druhů téměř nic.

  „Překvapením pro letošní dobrovolníky a zároveň dobrou zprávou pro nás ochranáře je, že už není takřka co trhat. Systematická práce mnoha lidí přispěla ke snížení rozlohy a hustoty borytu na Děvíně až o 90 procent ve srovnání s počátečním stavem. Pomyslné pletí borytových polí na svazích se změnilo na trpělivé hledání pozapomenutých skupin rostlin v lesních lemech. Preventivní zásahy budou nezbytné natrvalo, neboť boryt nikam neodchází, přitom však věříme, že jsme už u konce jeho masivní invaze,“ uvedl Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

  Boryt barvířský lze na rozdíl od jiných invazních druhů rostlin poměrně snadno vytrhat. Vytrhávat je třeba jednak před odkvetením, aby se zabránilo tvorbě nových semen, a jednak opakovaně několik let, aby se oslabila semenná banka v půdě. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody a řadou dobrovolnických skupin z Junáka – českého skauta, různých firem a škol tudíž začala organizovat takzvané pálavské borytobraní. Letos se uskutečnilo podesáté.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte