Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlastním vlivem. 30 moudrých citátů Bruce Lee

21.7.2019
Lukáš Mucha

„V životě to můžeš někam dotáhnout, jsi-li pro to ochoten udělat vše.“

„Já dělám svoje věci a ty zase svoje. Nejsem na světě proto, abych žil podle tvých očekávání, a ty nejsi na světě proto, abys žil podle mých. Ty jsi ty a já jsem já. A pokud se náhodou najdeme, bude to krásné. Pokud ne, nedá se nic dělat.“

„Pesimismus tupí nástroje, které člověk potřebuje k úspěchu. Optimismus je víra a naděje zároveň, které vedou k úspěchu“

„Umění žije tam, kde je absolutní svoboda.“

Opravdová radost je radost druhého. Nejkrásnější citáty Saint-Exupéryho o štěstí

„Považuješ-li něco za nemožné, snaž se jednu možnost najít.“

„Nemodlete se pro lehčí život, modlete se pro sílu, díky které vydržíte těžký život.“

„Chceš-li dobře splnit svou povinnost, musíš udělat více, než že ji pouze splnit.“

„Nejsem na tomto světě, abych naplnil vaše očekávání a vy nejste na tomto světě, abyste naplnili ty mé.“

„Dobrý učitel chrání žáky i před svým vlastním vlivem.“

Komedie je tragédie, která se děje někomu jinému. Nejlepší citáty Charlieho Chaplina

„Chyby jsou vždy odpustitelné, když má daná osoba odvahu je přiznat“

„Láska je jako přátelství ulovené v ohni. Na začátku plamen, velmi pěkný, často horký a divoký, ale stále jen světlo a blikání. Jak láska roste, naše srdce dozrávají a naše láska se stává uhlíkem, hluboko hořící a neuhasitelným.“

„Nebojím se člověka, který trénoval deset tisíc kopů, ale bojím se člověka, který trénoval jeden kop desettisíckrát.“

„Vyvažujte své myšlenky s akcí. Pokud trávíte příliš mnoho času přemýšlením o věci, nikdy to neuděláte.“

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Vybrali jsme nejlepší citáty Alberta Einsteina

„Život není nikdy stagnace. Je to neustálý pohyb, rytmický pohyb, jako my se neustále měníme. Věci žijí pohybem a získávají sílu, když jdou.“

„Neexistuje nic takového jako zralost. Místo toho dochází k neustále se vyvíjejícímu procesu zrání.“

„Moudrý člověk se z hloupé otázky může dozvědět více než blázen, který se může poučit z moudré odpovědi.“

„Linda a já nejsme jeden a druhý. Jsme dvě poloviny, které tvoří celek – dvě poloviny, které jsou dohromady, jsou účinnější, než by každá polovina byla sama!“

Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti. Nejlepší citáty Johna Lennona

„Pokud člověk miluje, nemusí mít ideologii lásky.“

„Smysl se nachází ve vztahu.“

„Rozjímat o věci znamená udržovat se mimo ni, rozhodnout se udržet si odstup mezi ní a námi.“

„Dodržujte zásady, aniž byste jimi byli svázáni.“

„Nezajímejte se o bezpečný únik – položte svůj život před něj.“

Hledáte motivaci? Inspirujte se 25 motivačními citáty slavných osobností

„Nebojte se neúspěchu. Nikoliv neúspěch, ale snadno dosažitelný cíl, je zločinem. Odvážný pokus je skvělý i když je neúspěšný.“

„Tam, kde je osvobození od mechanického provedení cviku, je jednoduchost.“

„Cíle není vždy nutné dosáhnout, často slouží jen jako bod, ke kterému směřujete.“

„Vědomí sebe samého je největší překážkou řádného provádění všech fyzických činností.“

Život je nejlepší školou života. Nejdůvtipnější výroky českého génia Járy Cimrmana

„Duch jednotlivce je určen jeho dominantními myšlenkovými návyky.“

„Dobrý bojovník se nestane napjatým, ale připraveným.“

„Úspěšný bojovník je průměrný muž s laserovým soustředěním.“

„Život je stále plynoucí proces, v jehož průběhu se vždy objeví nějaké nepříjemné věci – mohou zanechat jizvu, ale život přece plyne, a pokud se zastaví, zvětrá stejně jako voda. Jdi statečně kupředu, můj příteli, protože každá zkušenost je lekcí.“Nepřehlédněte