Drahomíra se ocitla na vedlejší koleji, ale čekala na svou příležitost. Vražda kněžny Ludmily

V polovině devátého století bylo území dnešních Čech konglomerátem drobných kmenových státečků, kterých bylo více než patnáct. V té době ještě zdaleka nebylo jisté to, co je jisté dnes. Mohli jsme se jmenovat Lučanská republika, Zličanská, nebo Doudlebská a nepřišlo by nám to vůbec divné. Čechové sídlili na levém břehu dolního Povltaví a v Podřipsku a o tom, kdo bude toto území v budoucnu ovládat, ještě zdaleka nebylo rozhodnuto.

Historie přemyslovských Čech vlastně začala na Moravě. Moravě knížete Svatopluka. Pokřtěním českého knížete Bořivoje a jeho ženy Ludmily, někdy v roce 882. Bořivoj byl více méně přinucen přijmout křest. Na hostině ho odmítli pustit ke stolu, protože pohan by neměl mít právo stolovat s křesťany. Legendě, že mu dali jídlo společně se psy, považuji za pohádku, to už by byla potupa za hranou a Bořivoj by zřejmě sáhl po meči. Zkrátka Bořivoj i Ludmila přijali křest, což nesmírně posílilo jejich politický vliv a postupně vedlo k ovládnutí území. Nový stát se rodil v krvi sporů jednotlivých knížat a Češi se drali do popředí.

Tip na výlet: Ludmila není jen světice. Navštívit mělnické sklepy rozhodně stojí za to

Kněžna Ludmila se narodila kolem roku 860 a vyrůstala na Mělnicku, pocházela totiž z kmene Pšovanů. Byla pohankou až do dospělého věku. Zřejmě jezdívala vykonávat pohanské obřady k pramenům Pšovky, pod dnešním hradem Houska, protože prameny byly posvátné. Jen tak pro zajímavost. Pokud stojíte v těchto místech, pak o letním slunovratu vyjde Slunce v sedle obou Bezdězů.

Pro katolickou církev byl křest obou knížecích manželů dlouho velmi nepříjemným problémem. Metoděj patřil k východnímu církevnímu ritu a s Římem neměl příliš společného. Ludmila byla jako světice přijata se skřípěním zubů, na rozdíl od jejich synů Spytihněva a Vratislava. Už také proto, že při její smrti nebyla prolita krev, což byla tehdy podmínka svatořečení.

Lidé ve Staré Boleslavi uctili památku svatého Václava

 

Její snacha, kněžna Drahomíra s tím zřejmě počítala a proto ji vrazi Tunna a Gommon 15. 9. 921 na Tetíně uškrtili jejím vlastním závojem. Již podle jmen lze poznat, že to byli cizinci, zřejmě Varjagové.

Co vlastně bylo důvodem k vraždě? Nenávist snachy k tchyni? Drahomíra byla manželkou Vratislava I. který zemřel v únoru roku 921. Synové Boleslav a Václav byli svěřeni knížecí radou do péče babičky a Drahomíra se ocitla na vedlejší koleji. Pro ješitnou a ctižádostivou Drahomíru to byla nesmírná potupa, nicméně se podřídila. Čekala na příležitost. Ta přišla záhy. Byla vyvolána sporem mezi bavorským vévodou Arnulfem a saským vládcem Jindřichem I. Ptáčníkem.  Češi lavírovali, nevěděli, ke komu se přiklonit. Ludmila k Bavorsku, Drahomíra k Sasku.

FOTO: Kněžna Ludmila

Kněžna Ludmila - zavraždění kněžny LudmilyKněžna Ludmila - Busta LudmilaKněžna Ludmila - Ludmila sochaKněžna Ludmila - Ludmila a DrahomíraKněžna Ludmila - Tetín, celkový pohled
Další fotky
Kněžna Ludmila - Tetín

Nenávist v osobní rovině byla nahrazena nenávistí v rovině politické a Drahomíra se rozhodla jednat. Synové ji vraždu babičky odpustili, nic jim také nezbývalo. Byli to kluci. Václavovi bylo čtrnáct, Boleslavovi šest nebo sedm let.

Drahomíra vládla jako regentka až do roku 925, kdy Václav dospěl a stal se knížetem. Vykázal matku na Budeč, ale za vraždu babičky ji nepotrestal. Ludmila spočinula v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. V následujících staletích byla Ludmila líčena jako horlivá křesťanka, zatímco Drahomíra jako zuřivá pohanka, což se v jejím případě nezakládá na pravdě. Narodila se legenda.

Dnes, 10:20
Po válce se totiž chtěl pomstít za holokaust a zabít šest milionů Němců. Nepodařilo se...
Dnes, 09:05
Komerční článek
Postupný roll-out 5G sítí po celém světě s sebou přináší strhující synergii. Konektivita, cloudové služby,...
Dnes, 08:59
Komerční článek
Participativní rozpočet zakořenil v desítkách obcí, občané navrhují projekty, hlasují o nich, komentují je a společně...
Dnes, 08:59
Distribuci pervitinu mezi pardubickými vězni rozkryla Generální inspekce bezpečnostních sborů. Hlavním dealerem byl šéfkuchař věznice,...
Dnes, 08:11
Rybaření neobnáší jen chytání ryb. Je životním stylem, relaxací a vyjádřením respektu k přírodě.
Včera, 16:20
Výstava, kterou si Kulturní centrum Zahrada (Malenická 1784, Praha 4) zapůjčilo v Národním pedagogickém muzeu,...
Včera, 15:40
Před několika lety se náhle a nečekaně na prodej objevil originál listiny papeže Klementa VI....
Včera, 13:40
Svíčka na stole tiše prská a plamínek knotu mele z posledního. Vosk vytvořil na desce...
malování na kamínky, anděl
Včera, 11:39
Možná jste při procházce venku nebo po cestě na nákup už našli malovaný kamínek. Třeba...
Včera, 10:20
Pražská defenestrace se v roce 1618 obešla bez obětí na životech. Proč tomu tak bylo,...
Včera, 08:11
Česká výtvarnice založila v roce 1910 v Jindřichově Hradci textilní dílnu a vyráběla zde jak...
Reklama