Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit. Nejlepší citáty slavných osobností o čase

3.12.2018
Lukáš Mucha

„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ (Jan Werich)

„Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příležitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. A po celý zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu.“ (Hyrum Smith)

„Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká.“ (Seneca)

„Čas není žádná dálnice mezi kolébkou a hrobem, nýbrž místo k zaparkování na slunci. Dnes žít! Dnes se smát! Dnes se radovat!“ (Phil Bosmans)

„Existuje tisíce způsobů, jak zabít čas, ale žádný, jak ho vzkřísit.“ (Albert Einstein)

„Čas léčí rány, které nemůže vyléčit rozum.“ (Seneca)

„Nejpodivuhodnější na budoucnosti je představa, že naši dobu budou nazývat staré zlaté časy.“ (Ernest Hemingway)

„Není pravda, že máme málo času, pravdou ale je, že ho hodně promarníme.“ (Seneca)

Hlavní příčinou rozvodů je manželství. Vybrali jsme nejlepší citáty Alberta Einsteina

„Trestáme děti, když lžou, ale hrozně je mlátíme, když řeknou pravdu v nepravý čas.“ (Oldřich Fišer)

„Láska se nedá měřit trváním. Z jednotek času rozhodují o ní ty nejkrásnější. Jediným okamžikem se prohrává nebo vítězí a jediná noc může mít pro lásku větší cenu než celý život.“ (Eduard Bass)

„Čas má plné kapsy překvapení.“ (Jan Werich)

„Délka života závisí na vnějších věcech a nikoli na mně. Na mně jen záleží, jak prožiji čas, který mi byl určen.“ (Mahátma Gándhí)

„Čas je dobrý učitel. Škoda jen, že ho nikdo z jeho žáků nepřežije.“ (Curt Goetz)

„Je dobré, když nám plynoucí čas nepřináší pocit opotřebení, nýbrž naplnění.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

„Ptáte se, jaký je univerzální lék na velikou bolest? Čas.“ (Božena Němcová)

„Čas hojí, hladí a zahlazuje skoro každé minus života, a díky perspektivě vzdálenosti činí vše minulé krásnějším.“ (Marilyn Monroe)

25 nejlepších citátů Jana Wericha o blbcích a blbosti. Které znáte?

„Každá hodina ztraceného času v mládí je zárodkem neštěstí v budoucnosti.“ (Napoleon Bonaparte)

„Je hanba, že se někdo dovede namáhat po mnoho let, aby se stal dobrým lékařem, obhájcem, učitelem nebo geometrem, a přitom není ochoten namáhat se příslušně dlouhý čas, aby se stal dobrým člověkem.“ (Galén)

„Čas ubíhá různě, podle toho s kým.“ (William Shakespeare)

„Jednoho dne se probudíš a zjistíš, že už ti nezůstal žádný čas na to, abys dělal věci, které jsi vždycky chtěl dělat. Dělej je TEĎ.“ (Paulo Coelho)

„Volný čas tvoří nejdůležitější část našeho života.“ (Denis Diderot)

„Dávejte si pozor co předstíráte, neboť se tím časem stanete.“ (Ernest Hemingway)

„Jeden z našich největších omylů je myslet si, že nám časem přibude něčeho jiného, než let a smutku.“ (John Steinbeck)

„Na některé věci už nemám trpělivost. Ne proto, že bych se stala arogantní, ale proto, že jsem ve svém životě dosáhla bodu, kdy nechci ztrácet čas věcmi, které mě popuzují nebo zraňují. Ztratila jsem zájem dělat radost lidem, kterým na mě nezáleží, milovat lidi, kteří mě nemilují a usmívat se na ty, kteří se na mě neusmívají.“ (Meryl Streep)

Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti. Nejlepší citáty Johna Lennona

„Čas, jehož marnění sis užil, není ztracený.“ (John Lennon)

„Váš čas je omezený, tak jím neplýtvejte na to, abyste žili život někoho jiného. Nepodléhejte dogmatu, že máte žít podle toho, co si myslí druzí. Nedopusťte, aby v hluku cizích názorů zanikl váš vlastní vnitřní hlas. A to nejdůležitější: mějte odvahu jít za svým srdcem a intuicí. Protože ty už nějak vědí, kým se ve skutečnosti chcete stát. Všechno ostatní je vedlejší.“ (Steve Jobs)

„Pamatuj si, že žiješ v době, o níž budeš jednou říkat staré zlaté časy.“ (Leszek Kumor)

„Lidé už nemají čas, aby něco poznávali. Kupují u obchodníků věci úplně hotové. A poněvadž přátelé nejsou na prodej, nemají přátel.“ (Antoine de Saint-Exupéry)

„Samotáři mají čas přemýšlet, hledat pravdu, poddávat se zvědavosti. Buďte samotář a váš život bude mít význam.“ (Albert Einstein)

„S láskou ubývá čas, s časem ubývá lásky.“ (Božena Němcová)

„Čas, že jsou peníze? Zkuste si uložit v bance mládí a vyzvednout si je po padesáti letech.“ (Jiří Žáček)

„Obyčejný člověk přemýšlí, jak by zaplnil čas. Talentovaný člověk se ho snaží využít.“ (Arthur Schopenhauer)

Všechno je málo! Aneb hitparáda citátů Miloše Kopeckého

„Je čas pro práci a pro lásku. Žádný jiný neexistuje.“ (Coco Chanel)

„Ty nejlepší věci v životě mě nestály žádné peníze. To nejcennější, co všichni máme, je náš čas.“ (Steve Jobs)

„Jsou zloději, které zákon netrestá, třebaže kradou člověku to nejcennější: čas.“ (Napoleon Bonaparte)

„Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy ty nejlepší žáky.“ (Francois Mauriac)

„Lidé litují, jak špatně využili času, který je už za nimi, ale to je nepřivede k tomu, aby lépe využily času, který jim k životu zbývá.“ (Jean de La Bruyere)

„Nikdy nenosím hodinky, jelikož nejsem otrokem času.“ (Winston Churchill)

„Někdy se ptám sám sebe, jak se mohlo stát, že právě já jsem vymyslel teorii relativity. Důvod je myslím v tom, že normální mládenec se nikdy nezatěžuje přemýšlením o problémech prostoru a času. Na takové věci si udělal názor už jako dítě. Můj intelektuální vývoj byl však zpožděný, což způsobilo, že jsem se začal trápit prostorem a časem, až když jsem dospíval.“ (Albert Einstein)

„Jsme podřízení času. Čas velí: VPŘED!“ (William Shakespeare)

Jaký má život smysl? 10 citátů dalajlámy, po kterých přehodnotíte priority

„… cítím čas jako živel, tu vlídný a užitečný, tu škodlivý a ničivý, tak jako člověk cítí vzduch, oheň a vodu. Dusím se nedostatkem času a nebo cítím, jak mě pálí a deptá, anebo v něm pluji s pocitem božské lehkosti. A přitom v každém okamžiku vím, že čas je jen bolestná iluze, že je to ve skutečnosti pouze počet souzených nám tepů a že jinak ani neexistuje.“ (Ivo Andrič)

„Špatná zpráva je ta, že čas letí. Dobrá zpráva je ta, že vy jste pilot.“ (Michael Althsuler)

„Miluješ život? Pak neztrácej čas. Neboť čas je tkáň, z níž se život skládá.“ (Benjamin Franclin)

„Byl to obchodník s patentními pilulkami utišujícími žízeň. Když člověk jednu polkne nemusí týden pít. „Proč to prodáváš?“ zeptal se malý princ. „Je to velká úspora času,“ odpověděl obchodník. „Znalci to vypočítali. Ušetří se padesát tři minuty za týden.“ „A co udělá s těmito padesáti třemi minutami?“ „Co kdo chce…“ Kdybych já měl padesát tři minuty nazbyt, řekl malý princ, šel bych docela pomaloučku ke studánce…“ (Antoine de Saint-Exupéry, kniha Malý princ)

Opravdová radost je radost druhého. Nejkrásnější citáty Saint-Exupéryho o štěstí

„Čas – to je prostě způsob, jakým příroda zajišťuje, aby se všechno neodehrávalo najednou.“ (Isaac Newton)

„Zpětně mě mrzí čas, který jsem ztratila. Jak se říká, čtyři činy nikdy nevrátíš: Kámen, který hodíš. Slovo, které vykřkneš. Příležitost, kterou nezkusíš. A čas, který promrháš.“ (Sophia Amoruso)

„Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času. Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic.“ (Jan Neruda)

„Člověk nemá nic vzácnějšího a cennějšího než čas.“ (Ludwig Van Beethoven)Nepřehlédněte