Hluchý génius. Ludwig van Beethoven vytvořil největší hudební díla po ztrátě sluchu

8.10.2019
Lukáš Mucha

Virtuózní klavírista

Ludwig van Beethoven se narodil v roce 1770 v BonnuNěmecku a o svém talentu přesvědčoval od útlého dětství – již ve 12 letech se blýskl prvním publikovaným dílem. Jako mladík navštívil Vídeň a byl představen Mozartovi, i když se moc nepoznali. V roce 1792 se Beethoven do Vídně vrátil a nějaký čas studoval u Haydna, tehdy předního vídeňského skladatele (Mozart rok předtím zemřel). Nakonec ve Vídni, v té době světové metropoli hudby, zůstal po celý zbytek života.

Beethovenova ohromná klavírní virtuozita každého dojímala a úspěchy měl jako hráč i učitel. Brzy se také stal plodným skladatelem. Jeho díla byl přijímána kladně a zhruba od pětadvaceti let je bez potíží prodával nakladatelům.

Mozart si stověžatou matičku Prahu zamiloval. Když před 226 lety zemřel, loučily se s ním tisíce Pražanů

Problémy se sluchem

Když mu táhlo na třicet, projevily se u něj první příznaky postupné ztráty sluchu. Tento zlověstný vývoj mladého skladatele pochopitelně hluboce zasáhl. Nějakou dobu dokonce uvažoval o sebevraždě.

Za prostřední období jeho kariéry se někdy považují roky 1802 až 1815. V těchto letech se mu sluch stále zhoršoval, a tak se mistr začal vytrácet ze společnosti. Lidé si na základě toho vytvářeli nejistý dojem, že je mrzout. Měl několik romantických známostí s mladými dámami, ale všechny skončily nešťastně, a nakonec se Beethoven ani neoženil.

Jeho hudební produkce byla nadále bohatá. S postupem let však věnoval stále menší pozornost tomu, co má soudobé hudební posluchačstvo v oblibě. I tak měl ovšem úspěchy pořád dál.

Jako první zkonstruoval telefon, mikrofon či audiometr. Příběh velkého vynálezce, který svými přístroji pomáhal sluchově postiženým

Skladatel pro pozdější generace

Když se mu blížila padesátka, zcela ohluchl. V důsledku toho přestal vystupoval na veřejnosti, a ještě více se stáhl do ústraní. Nových děl ubývalo a byly čím dál těžší na pochopení. To už skládal převážně pro sebe a pro nějaké ideální budoucí posluchačstvo. Jednomu kritikovi prý řekl: „Nejsou pro vás, ale pro pozdější generace.“

Že nejtalentovanějšího skladatele všech dob postihla hluchota, je jedna z nejkrutějších ironií osudu. Kdyby si Beethoven nadlidskou silou vůle i přes tento handicap udržel kvalitu svých skladeb, byl by to ohromující a takřka neuvěřitelný výkon. Pravda je však ještě podivnější než představa: ve skutečnosti se naprosto hluchý skladatel úrovni svých dřívějších děl více než vyrovnal. Skladby, které komponoval v pozdním období, se všeobecně pokládají za jeho největší mistrovská díla. Geniální skladatel zemřel ve Vídni v roce 1827, ve věku padesáti šesti let.

Krásná žena poskytuje užitek jen milencům a malířům bez fantazie. Nejlepší citáty Pabla Picassa nejen o umění

Mistrovství, osobitost a nadčasovost

Jeho tvorba obsahuje devět symfonií, třicet dvě klavírní sonáty, pět klavírních koncertů, deset sonát pro klavír a housle a řadu výtečných smyčcových kvartetů, vokální hudbu, divadelní hudbu a mnoho dalších děl. Avšak daleko důležitější než množství jeho děl je jejich kvalita. V jeho tvorbě se skvěle snoubí intenzita citu s dokonalým provedením. Dokázal, že instrumentální hudba již nemůže být považována za uměleckou formu druhořadého významu, a svými skladbami takovou muziku pozvedl na nejvyšší uměleckou úroveň.

Beethoven byl vysoce originální skladatel a mnoho změn, které zavedl, má trvalou platnost. Rozšířil velikost orchestru. Prodloužil a rozšířil symfonie. Ukázal nezměrné možnosti klavíru, a tím ho povýšil na nejpřednější hudební nástroj. Učil přechod od klasického hudebního stylu k romantickému a jeho díla inspirovala k mnohému, co charakterizuje romantismus.

Zdroj: Michael H. Hart (100 nejvlivnějších osobností dějin, 2003)Nepřehlédněte