Jako první zkonstruoval telefon, mikrofon či audiometr. Příběh velkého vynálezce, který svými přístroji pomáhal sluchově postiženým

25.9.2019
Lukáš Mucha

Vynálezce telefonu

Alexander Graham Bell se narodil roku 1847 v Edinburghu, hlavním městě Skotska. I když chodil do školy jenom několik let, vzdělávali ho rodiče a on sám sebe. Zcela přirozeně rostl jeho zájem o reprodukci hlasu, protože jeho otec byl odborník ve fyziologii hlasu, nápravě řeči a učení neslyšících.

V roce 1871 se Bell odstěhoval do Bostonu ve státě Massachusetts. Tam roku 1875 učinil objevy, které vedly ke zkonstruování prvního použitelného telefonu. V únoru 1876 si podal žádost o udělení patentu a za pár týdnů jej obdržel. Je zajímavé, že jiný vynálezce, Elisha Gray, přihlásil k patentování podobný přístroj ve stejný den jako Bell, jenomže o pár hodin později.

Nejvšestrannější génius Benjamin Franklin. Jeho život může sloužit jako učebnicový příklad, jak jej prožít co nejlépe

Krátce po udělení patentu Bell svůj telefon vystavoval na výstavě ke stému výročí ve Filadelfii. Jeho vynález vyvolal u veřejnosti ohromný zájem a Bell za něj získal ocenění. Práva na tento vynález nabídl za 100 tisíc dolarů firmě Western Union Telegraph Company, ale ta ho odmítla koupit. Proto Bell se svými společníky založil v červenci 1877 vlastní firmu, předchůdce dnešní společnosti American Telephone and Telegraph Company. Telefon měl okamžitý – a obrovský – obchodní úspěch a AT&T se nakonec stala největší soukromou obchodní společností na světě. Od té doby se rozpadla na několik menších firem.

Telefony jako luxus pro zbohatlíky. Víte, kde poprvé zaznělo „hej, haló“ a kolik stál první mobil v Československu?

Stoupající cena akcií

Bell s manželkou vlastnili v březnu 1879 asi 15 procent akcií této telefonní společnosti, ale zřejmě neměli tušení, jak bude jejich podnik fantasticky výnosný. Během sedmi měsíců většinu svých akcií prodali za průměrnou cenu kolem 250 dolarů za akcii. Již v listopadu téhož roku se však jedna akcie prodávala za tisíc dolarů! Přitom ho v březnu, kdy akcie stála pouhých 65 dolarů, manželka prosila, aby akcie ihned prodal, neboť se bála, že už cena nahoru nepůjde. V roce 1881 pak neprozřetelně prodali třetinu svých zbylých akcií. Dva roky nato už ale měly hodnotu přibližně milion dolarů a cena stále stoupala…

Fanatická španělská pravice. Jednou z její obětí se stal i velký básník a dramatik Federico García Lorca

Pomoc sluchově postiženým

Třebaže Bell vynalezením telefonu zbohatl, nepřestal se věnovat výzkumu a podařilo se mu vynalézt ještě několik užitečných (i když už ne tak významných) přístrojů. Například detektor kovů, který měl pomoci najít kulku v těle amerického prezidenta Garfielda, nebo audiometr na měření sluchu. Právě pomoc sluchově postiženým se stala Bellovou prioritou – měl totiž neslyšící manželku. Když se poznali, byla jeho žákyní, později se vzali a zplodili spolu dva syny a dvě dcery. Oba chlapci však v útlém věku zemřeli. V roce 1882 se Alexander Graham Bell stal občanem Spojených států a o čtyřicet let později ve věku 75 let zemřel.

Leonardo da Vinci. Byl mimořádně talentovaný výtvarník opravdu tak všestranný?

Posouzení Bellova vlivu na světové dějiny spočívá ve významu, jaký kdo připisuje telefonu. Z tohoto hlediska je obrovský, neboť málokterý vynález se používá tak hojně a má tak výrazný vliv na náš každodenní život.

Zdroj: Michael H. Hart (100 nejvlivnějších osobností dějin, 2003)Nepřehlédněte