Leonardo da Vinci. Byl mimořádně talentovaný výtvarník opravdu tak všestranný?

6.9.2019
Lukáš Mucha

Výtvarník vynálezce

Leonardo da Vinci se narodil v roce 1452 nedaleko Florencie a zemřel v roce 1519 na zámku Clos Lucé ve Francii. Uplynulá staletí nezbavila lesku jeho pověst snad nejskvělejšího všestranného génia, jaký kdy žil. Ve svých sešitech Leonardo zanechal náčrtky mnoha moderních vynálezů, jako například letadel a ponorek. Dosvědčují, jak byl inteligentní a originální, avšak na vývoj vědy neměly prakticky žádný vliv. Za prvé, Leonardo nestavěl modely svých vynálezů. Za druhé, i když byly jeho myšlenky velmi chytré, nezdá se, že by tyto vynálezy skutečně fungovaly. Jedna věc je dostat nápad, jak by mohla vypadat ponorka nebo letadlo, jiná věc – mnohem těžší – je vypracovat přesný, detailní, praktický návrh a zkonstruovat skutečně fungující model. Velkými vynálezci nejsou ti, kdo dostávají skvělé nápady a pak je nedokážou realizovat, nýbrž ti, kdo mají mechanické schopnosti a trpělivost, aby vypracovali detaily a překonali obtíže a zkonstruovali něco, co by bylo opravdu funkční – tak jako Thomas Edison, James Watt nebo bratři Wrightové. To Leonardo nedokázal.

Když se genialita snoubí s elegancí. 5 zajímavostí o Leonardu Da Vinci

Kromě toho, i kdyby jeho skici obsahovaly každý detail potřebný k tomu, aby jeho vynálezy fungovaly, pořád by se tím moc nezměnilo, neboť měl své vynálezy „pohřbené“ v notesech a ty byly zveřejněny až pár století po jeho smrti. Než byly publikovány (mimochodem, text je psán zrcadlově), stejné vynálezy mezitím napadly nezávisle na něm jiné lidi.

O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Kdo měl v pohádce původně hrát a co s ní má společného Leonardo da Vinci?

Nedokončená díla

Byl to však prvotřídní umělec, i když nebyl o nic lepší než Rembrandt, Raffael, Vincent van Gogh nebo El Greco. Pokud jde o vliv na pozdější umělecký vývoj, zdaleka nebyl tak vlivný jako Picasso nebo Michelangelo.

Leonardo měl zlozvyk začínat ctižádostivé projekty a nedokončovat je. Proto má na svém kontě mnohem méně dokončených obrazů než ostatní jmenovaní malíři. Tím, že se ještě před dokončením jednoho díla často pouštěl do nového, promarnil značnou část svého mimořádného talentu. Ačkoliv zní zvláštně a neuctivě mluvit o autorovi Mony Lisy jako o někom, jehož výsledky neodpovídají schopnostem, tento závěr učinila většina lidí, kteří pečlivě studovali jeho kariéru.

Miloval a maloval kočky. Anglický výtvarník Louis Wain tvořil svá největší díla za zdmi psychiatrické léčebny

Věhlas bez výsledků

Je možné, že Leonardo da Vinci byl nejnadanější člověk, jaký kdy žil, ale trvalých výsledků měl poměrně málo. Přestože to byl věhlasný architekt, snad žádná budova, kterou projektoval, nebyla postavena. Ani se nám z jeho tvorby nedochovala jediná socha. Z jeho zázračného talentu zbyl všehovšudy značný počet kreseb, několik velkolepých obrazů (nedochovalo se jich ani dvacet) a sada skicáků, nad nimiž čtenáři 21. století obdivují jeho genialitu, ale které měly sotva nějaký vliv na vědu nebo vynálezectví. Byť Leonardo světové dějiny nijak zásadně neovlivnil, nelze mu upřít mimořádný výtvarný talent, díky jemuž se právem řadí mezi největší umělce všech dob.

Zdroj: Michael H. Hart (100 nejvlivnějších osobností dějin, 2003)Nepřehlédněte