Igelitky v obchodech zdarma? Od nového roku na ně zapomeňte

31.12.2017
Bohumil Brejžek

Za korunovou tašku zdarma hrozí pokuta 500 tisíc

Skutečnost, že plastové odnosné tašky nejsou poskytovány zdarma, by měla být patrná z daňového dokladu k zakoupenému zboží. Cena plastových odnosných tašek musí být minimálně ve výši výrobních nákladů, maximální cenu však zákon neupravuje. Primární dopady tak lze očekávat zejména na retailové obchodníky, kteří v dnešní době velice často poskytují svým zákazníkům plastové tašky zdarma. V případě poskytnutí plastových odnosných tašek zdarma v místě prodeje výrobků se obchodníci dopustí správního deliktu, za který hrozí pokuta až do výše 500 000 Kč.

FOTO: Igelitky v obchodech zdarma? Od nového roku na ně zapomeňte

Igelitky v obchodech zdarma? Od nového roku na ně zapomeňte - plastiková taška, igelitka, nákupIgelitky v obchodech zdarma? Od nového roku na ně zapomeňte - plastiková taška, igelitka, nákupIgelitky v obchodech zdarma? Od nového roku na ně zapomeňte - plastiková taška, igelitka, nákupIgelitky v obchodech zdarma? Od nového roku na ně zapomeňte - plastiková taška, igelitka, nákupIgelitky v obchodech zdarma? Od nového roku na ně zapomeňte - plastiková taška, igelitka, nákup, pytlík

Zpoplatnění sníží spotřebu

Plastové nákupní tašky jsou na evropské úrovni vnímány jako vysoké riziko pro životní prostředí, a dle ochránců přírody se jedna igelitová taška v přírodě rozpadá až 25 let. Plastovétašky zahlcují lesy, řeky a moře, zabíjejí ptáky i ryby. „Tím, že plastové tašky zpoplatníme, jejich spotřebu samozřejmě snížíme. Ve Velké Británii, když podobné nařízení zavedli, byl ten pokles až o 85 %,“ uvádí ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart.

Co nás čeká v roce 2018? Otcovská dovolená a vyšší minimální mzda

Sáčky na pečivo a ovoce zůstávají

Novela zákona o obalech ukládá zákaz poskytovat zdarma jakékoli plastové odnosné tašky, kromě velmi lehkých plastových odnosných tašek (mikrosáčků). To znamená, že se tento zákaz vztahuje na všechny plastové tašky s tloušťkou nad 15 mikronů. Tato varianta je odůvodněna rizikem, že by se v důsledku regulace pouze lehkých plastových odnosných tašek zvýšila spotřeba tašek přesahujících tloušťku stěny 50 mikronů, což lze považovat za nepříznivý jev z hlediska dopadů na životní prostředí.

FOTO: Igelitky v obchodech zdarma? Od nového roku na ně zapomeňte

Igelitky v obchodech zdarma? Od nového roku na ně zapomeňte - plastiková taška, igelitka, nákupIgelitky v obchodech zdarma? Od nového roku na ně zapomeňte - plastiková taška, igelitka, nákupIgelitky v obchodech zdarma? Od nového roku na ně zapomeňte - plastiková taška, igelitka, nákupIgelitky v obchodech zdarma? Od nového roku na ně zapomeňte - plastiková taška, igelitka, nákupIgelitky v obchodech zdarma? Od nového roku na ně zapomeňte - plastiková taška, igelitka, nákup, pytlík


Nepřehlédněte