Jak pokračuje revitalizace tří zdiměřických rybníků v Jesenici? V říjnu má být hotovo

19.3.2018
Bohumil Brejžek

Zatímco Horní rybník prošel revitalizací v roce 2002 a není tedy v havarijním stavu, v případě Dolního i Návesního rybníku je situace rozdílná. Dolní i Návesní rybník mají špatnou hráz a jsou zaneseny silnou vrstvou bahna. Rybníky se pořádně nevypustily a nevyčistily vlastně od sedmdesátých let minulého století, odkdy se postupně zanášely bahnem, až v podstatě přestaly plnit svou funkci. K jejich špatnému stavu významně přispěla i nefungující čistička v Jesenici, ze které až do otevření nové čističky v roce 2010 přepadající odpadní voda tekla přes Jesenický potok do soustavy rybníků.

Nové rybníky letos obohatí Oboru Hvězda či Modřany, obnovy se dočká i park na Petříně. Vyjde to na 90 milionů

Navrácení vodohospodářské funkce

Cílem revitalizace je navrácení původní vodohospodářské funkce rybniční soustavy a zvýšení retenční schopnosti rybníků, což by mělo zlepšit i možnost regulovat průtok vody na Jesenickém potoce v době lokálních povodní. Výsadba stromů by navíc měla přinést více zeleně do původní části Zdiměřic. Při opravě hráze Dolního rybníka se počítá i s rozšířením plochy v okolí vozovky v ulici Hrnčířská v místě stávajícího zúžení silnice, takže do budoucna by mělo být možné tam rozšířit komunikaci a chodník.

Tajemství ukryté na dně Velké Ameriky a Slap. Co našli potápěči pod hladinou?

Zintenzivnění prací po Velikonocích

Přes zimu bylo provedeno celkové odtěžení sedimentu ze všech třech rybníků včetně vývozu sedimentu na přilehlé zemědělské pole. Dále proběhlo pokácení stromů a náletových dřevin v hrázích a manipulačních plochách stavby. Od 3. dubna budou práce pokračovat na rozvozu sedimentu po zemědělském poli. Na základě rozměrů rybníků se odhaduje, že se celkově bude muset vytěžit a převést 5.576 metrů krychlových sedimentů.

Rybám z Mlynářského rybníka poskytnou azyl Keltové

Dále budou zahájeny práce na funkčních objektech jako jsou výpustní zařízení či bezpečnostní přelivy a na hrázích a březích, které budou dorovnány a opevněny. Celá revitalizace by měla skončit do konce října tohoto roku. Zakázku vyhrála společnost Aqueko za 6,382.400 Kč bez DPH. Vedení města se na revitalizaci podařilo získat dotaci z operačního programu Ministerstva životního prostředí ve výši 5,563.633,29 s DPH.

FOTO: Rybníky ve Zdiměřicích – revitalizace

Rybníky ve Zdiměřicích – revitalizace - Zdiměřice, Návesní rybník čeká na svoji revitalizaciRybníky ve Zdiměřicích – revitalizace - Zdiměřice, Návesní rybník čeká na svoji revitalizaciRybníky ve Zdiměřicích – revitalizace - Zdiměřice, Návesní rybník čeká na svoji revitalizaciRybníky ve Zdiměřicích – revitalizace - Zdiměřice, Návesní rybník čeká na svoji revitalizaciRybníky ve Zdiměřicích – revitalizace - Zdiměřice rybník

 Nepřehlédněte