Jak poznat kvalitní půdu? Plevel vám hodně napoví

7.3.2021
Jiřina Pouzarová

Pokud koupi domku nebo zahrádky teprve zvažujete, je vhodné se předem seznámit s kvalitou půdy. Spoustu informací vám příroda prozradí sama na základě sledování výskytu určitých rostlin a živočichů, ale také posouzením vlastností pouhým okem a rukou. Můžete se obrátit i na specializovanou zemědělskou laboratoř.

Rozbor půdy

Vzorky půdy je možné do laboratoře zaslat i poštou. Přesný způsob odběru vzorku je nutné předem domluvit Zpravidla se odebírá 6 až 12 vzorků podle plochy pozemku. Z odebraných vzorků se v případě nově zakládaných zahrad může namíchat jeden reprezentativní vzorek za celou plochu, případně se vyhodnocují zvlášť jednotlivé odběry. Cena základního rozboru se pohybuje ve stokorunách, obvykle vyjde asi na 600-900 Kč. Není nutné speciální odběrové vybavení, mělo by Stačit odebrání půdy obyčejným rýčem. Zjišťují se půdní typy. V Česku je asi 18 typů: hnědozemě, černozemě, podzoly a půdní druhy podle zrnitosti písčité, hlinitopísčité i kamenité. Dále je vhodné znát půdní reakci. Většině rostlin vyhovuje pH neutrální (6,6 až 7,2) mírně kyselé nebo mírně zásadité. Reakci půdy je možné odhadnout i svépomocí použitím indikátorových papírků nebo speciálními půdními testovacími sadami, které seženete v hobby obchodech.

Exotická rostlina zazáří v každém interiéru. Palmu vypěstujete z pouhé pecky datle!

Listí shrabte až na jaře

Ze zahrady není potřeba vše uklízet. Hrabáním listí po celé zahradě se příliš rychle zbavíte mnoha užitečných živočichů, připravíte se o zdroj humusu, a navíc je vrstva listí důležitá pro udržení vláhy v zimním období. Shrabat můžete až na jaře a listí použít do kompostu nebo na mulčování. K ochraně půdy před znehodnocováním pomáhá i střídání pěstovaných druhů, což vede také k omezení šíření škůdců.

Hodně napoví plevel

Hlinité půdy

přeslička rolní, heřmánek terčovitý, podběl lékařský, jitrocel kopinatý, pryskyřník plazivý

Hlinitojílovité těžké půdy

lipnice obecná, mochna husí, pryskyřník plazivý, smetanka lékařská

Jílovité půdy

heřmánkovec, pýr, jitrocel větší, pcháč

Čerstvé bylinky jsou nejchutnější. Založte si na zahradě bylinkový záhon

Lehké písčité půdy

mák vlčí, kakost, mateřídouška, ječmen myší

Zamokřené půdy

bojínek, řeřišnice, přeslička rolní, kohoutek lučníNepřehlédněte