• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Kameny zmizelých v Říčanech připomínají židovské oběti holocaustu. Jen odsud bylo transportováno padesát Židů

  23.3.2018
  Bohumil Brejžek

  ‚Nadační fond obětem holocaustu‘ podpořil projekt Říčanské kameny zmizelých, jehož cílem je uctění památky obětí holocaustu a moderní formou přiblížit mladé generaci tuto část dějin s přesahem do současného života, kdy otázky popírání holocaustu jsou bohužel opět živé.  

  Do projektu jsou zapojeny 1. ZŠ Masarykovo náměstí, 2. ZŠ Bezručova, 3. ZŠ U Říčanského lesa a Gymnázium Říčany. Projekt odborně zaštiťuje Muzeum Říčany, jehož pracovníci poskytnou své zkušenosti s badatelskou prací a historické materiály.

  Školy mapují transporty a místa smrti

  Pracovní plán školy odpovídá její profilaci. První základní škola sestaví badatelský tým ze žáků devátých tříd a naváže na loňské aktivity v pátrání po osudech svých židovských spolužáků a jejich rodin, zmapování cest jejich transportů a míst jejich smrti. 

  Americký prezident v roce 1967 tajně navštívil Prahu. Co ho lákalo v bývalém Československu?

  Druhá základní škola připraví v hudebních třídách druhého stupně v rámci výuky českého jazyka čtenářské dílny s židovskou tématikou a nacvičí pro tradiční výroční koncert v kulturním centru Labuť skladby a písně židovských autorů. Na škole proběhne výtvarná soutěž na téma Holocaust dětskýma očima. Práce badatelského týmu se zaměří na osud rodin v oblasti Radošovic a Strašína.

  Emil Hácha byl prezidentem „Druhé republiky“ i Protektorátu. Byl obětí nebo zrádcem?

  Třetí základní škola uspořádá čtenářskou kavárnu – knihy s židovskou tématikou budou žáci pátých a osmých tříd předčítat pro své spolužáky v rámci výuky a odpoledne pro rodiče a kamarády. Badatelský tým zpracuje dotazníky ke zmapování informací o životě židovských obyvatel, jejich zvycích, historii i kultuře. Studenti Gymnázia zaznamenají besedu s pamětníkem pro další využití v hodinách dějepisu a výsledky svých dotazníkových šetření a badatelské práce představí v aule školy v rámci prezentace ročníkových prací.

  Žáci pojedou i do Terezína

  Badatelské aktivity všech škol budou doplněny návštěvou vzdělávacích programů renomovaných židovských vzdělávacích institucí, besedami s přeživšími a návštěvou památníku Terezín. Každá škola připraví o výsledcích své práce informační panel, který bude součástí putovní výstavy na školách, jež se projektu zúčastní. Počátkem června se bude konat závěrečný workshop učitelů, na němž předají svým kolegům z říčanských škol poznatky a zkušenosti z realizace projektu. Účast na workshopu bude nabídnuta i učitelům z okolních obcí.

  Máte rádi židovský humor? Prohlédněte si kreslené vtípky Jiřího Slívy. Pobaví i dnes

  V Říčanech bydlelo 50 obětí nacismu

  Do zdí Pinkasovy synagogy v Praze je ručně vyryto přes 80 tisíc jmen českých a moravských Židů – obětí nacismu, mezi nimiž jsou také jména Židů pocházejících z Říčan. Díky pomoci Federace židovských obcí a především Muzea Říčany se podařilo identifikovat bydliště zhruba padesáti obětí holocaustu.

  Všichni, kdo na projektu pracují, věří, že projekt pomůže zachovat vzpomínky na židovské obyvatele města a způsob jejich života pro budoucí generace obyvatel Říčan. Ukončen bude na podzim uložením dalších pěti kamenů říčanských zmizelých, čímž naváže na prvních pěst kostek s mosazným povrchem vložených vloni v říjnu do chodníku před dům číslo 7 na Masarykově náměstí.  Nepřehlédněte