Kůrovec škodí i v Praze. Město pořídilo novou techniku pro jeho likvidaci

31.3.2021
Fefík

V roce 2020 narostl objem těžby kůrovcem poškozených či jinak napadených stromů téměř o 45 procent. Z investičních prostředků hlavního města a vlastního investičního fondu proto Lesy hl. m. Prahy pořídily nové stroje, které pomohou zkvalitnit a zefektivnit péči o pražskou přírodu.

Přestože smrkové porosty mají v pražských lesích jen přibližně šestiprocentní zastoupení, i tak se Praha potýká s následky přemnožení kůrovce. Zdravotní stav pražských lesů v posledních letech ovlivnilo především dlouhodobé sucho a nedostatek srážek. Oslabené stromy se tak stávají snadným terčem lýkožrouta, kterému sucho a vysoké teploty velmi svědčí.

„Za loňský rok došlo oproti roku 2019 k nárůstu objemu těžby kůrovcem poškozených či jinak nemocných stromů téměř o 45 procentních bodů. Abychom šíření kůrovce v pražských lesích a parcích co nejvíce omezili, je nezbytné neustále identifikovat nově napadené stromy a co nejrychleji je odvážet pryč. Nová technika přispěje k co možná nejrychlejší, ale zároveň šetrné asanaci napadených stromů v pražských lesích,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček.

Padají stromy. Hostivařská přehrada bude mít nový bezpečnostní přeliv

Nová technika má umožnit mimo jiné právě kvalitnější péči o pražské lesy. Dva nové traktory a tři vyvážecí vleky s hydraulickou rukou pomohou zvládnout rychlý odvoz napadeného dřeva z lesa, což je v době ohrožení porostů kůrovcem jedno z velmi důležitých ochranných opatření. Vyvážení dřeva s pomocí hydraulické ruky je navíc šetrnější k lesnímu prostředí, protože při přibližování kmenů nedochází k poškozování podrostu a ke vzniku erozních rýh. Zkvalitní se tak technologie manipulace a odvozu dřeva z lesa.

„Výskyt kůrovce jsme zaznamenali ve všech lesních porostech, ve kterých se vyskytovaly smrky. Největší škody kůrovec způsobil v Kunratickém lese, Modřanské rokli, Hostivařském lesoparku, Kunratické bažantnici, Xaverovském háji, Divoké Šárce a v Milíčovském lese,“ komentuje výskyt kůrovce v pražských lesích Ondřej Palička, ředitel Lesů hl. m. Prahy.

Kaňon Vltavy u Sedlce získá vyšší ochranu. Přírodní památka Zámky se rozšíří

Nově pořízená technika nicméně nebude pomáhat jen v boji s kůrovcem, zlepší i péči o zeleň v pražských parcích. Letos v létě tak bude například na loukách ve správě organizace zpracovávat seno pro lesní zookoutky nový balíkovač, který umí podle potřeby měnit velikost balíků.

Při údržbě Stromovky bude zase využíván nový traktor s čelním nakladačem a speciálními travními pneumatikami, které jsou při pojezdech šetrnější k travním porostům. To je důležité například při manipulaci se vzrostlými stromy při nových výsadbách na plochách parku nebo při manipulaci s kmeny pokácených stromů.

Duby, lípy, habry, javory, modříny, borovice i třešně. V Kunraticích roste nový lesNepřehlédněte