Lidé z Baterií chtějí jinou trasu trati na letiště

4.11.2019
Zuzana Půrová

Mluvilo se třeba o tom, jak by vedení tunelů ovlivnilo pacienty Vojenské nemocnice. Někteří odpůrci jižní varianty totiž upozorňují na to, že třeba metro na Petřinách místní obtěžuje, a ptají se, jak by se tedy vlaky dotkly pacientů nemocnice.

Co na to nemocnice

Zajímavé je i to, že SŽDC sice tvrdí, že o trasování tunelů průběžně komunikuje s nemocnicí, která prý již dříve dala najevo, že „s tak hluboko uloženými tunely nemá žádný problém“. Jenže to byla řeč o jiné než zmíněné jižní variantě, a navíc komunikace měla probíhat před třemi lety. Na setkání minulý týden dokonce zaznělo z úst zástupce nemocnice, že je sice nemocnice všude zmiňována v tom ohledu, že projekt podpořila, ale že ho přitom neviděla a seznámena byla jen se studií. Zástupce SŽDC poté připustil, že nemocnice může být o stanovisko požádána, až bude hotová projektová dokumentace. „ÚVN byla v květnu roku 2016 oslovena s žádostí o vyjádření k jedné ze tří variant Technicko-ekonomické studie podzemního vedení trati v úseku Praha-Dejvice – Praha- -Veleslavín. ÚVN si tehdy vyžádala, aby jí bylo předloženo k vyjádření stavebně-technické řešení v následujících stupních projektové přípravy. Další dokumenty k vyjádření jsme ale již neobdrželi,“ sdělila mluvčí nemocnice Jitka Zinke.

Rozsáhlý geologický průzkum

SŽDC se snaží vyvrátit negativní informace, které se v souvislosti s jižní variantou trati objevují. „Máme k dispozici nejen průzkumné vrty, ale rozsáhlý geologický průzkum, který jednoznačně poukazuje na to, že jižní varianta má nejlepší geologické podmínky ze všech zvažovaných variant. Nehledě na to zdůrazňuji, že 73 % raženého úseku leží více než 50 metrů pod zemí. První dům nad tunelem má pod sebou asi 53 metrů… To prakticky minimalizuje dopady výstavby či provozu na povrchovou zástavbu,“ uvedla mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová.

Přitom ve zprávě z letošního srpna, kterou si Správa železniční dopravní cesty objednala, se píše, že: „Ražba tunelů ovlivňuje okolní horninový masiv, mění jeho původní napjatost a vyvolává jeho deformace. Tento děj se částečně přenáší na povrchovou zástavbu, inženýrské sítě a další stavby, a projektová dokumentace Střešovických tunelů musí proto respektovat i požadavky na jejich ochranu.“

Předchozí varianty vedly pod Ořechovkou

Místní myslí na situace spojené se stavbou tunelu Blanka, kdy došlo k několika propadům půdy. Obyvatelé Baterií dokonce navrhli vlastní trasu tunelů. SŽDC připouští, že ji prověřuje, nicméně tvrdí, že „záměr nesplňuje základní požadavky, vyžadoval by například omezení provozu, či dokonce úplnou demolici Teplárny Veleslavín“. „Z mapy vyplývá, že při troše snahy by samozřejmě teplárna šla obejít,“ odmítá argument Roman Mejstřík, předseda Spolku za ochranu Střešovic a Břevnova, do něhož se lidé z Baterií před časem spojili.

Metro Petřiny

Metro na Petřinách, tunely na Bateriích. Lidem vadí podzemní stavby

Tunely na letiště nejsou žádnou novinkou a jižní varianta je už několikátou v řadě. Předchozí dvě počítaly s tím, že povedou pod Ořechovkou. Proti první se však „vzbouřil“ Fyzikální ústav Akademie věd, když vědci poukazovali na to, že by vlaky jezdící pod budovou narušily jejich práci. A tak se trasa posunula o něco severněji. Jenže tady plány narazily pro změnu na odpor místních obyvatel. Argumentovali špatným podložím. Podle některých kritiků však může být důvod jiný. Trasa vedená pod Ořechovkou totiž vedla pod lukrativními stavebními pozemky, které by stavbou mohly ztratit na hodnotě.Nepřehlédněte