• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Na jihu Moravy mají nové přírodní památky

  1.12.2023
  Simona Knotková

  Tři oblasti v lužních lesích nedaleko Břeclavi jsou od prosince přírodními památkami. Dostaly názvy Kostická Čista, Týnecké Fleky a Saufang. Rozkládají se na téměř 111 hektarech, informovala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

  Nové přírodní památky v katastru Týnce na Moravě a Tvrdonic se nacházejí v lesích podél řeky Moravy mezi Hodonínem a Lanžhotem. Jde o komplex vlhkých a často zaplavovaných luk se solitérními duby, mokřady vázanými na mrtvá vodní ramena, tůněmi, kanály i zbytky starého lužního lesa s řadou ohrožených druhů rostlin a živočichů.

  „Abychom ráz krajiny zachovali a podpořili biodiverzitu, letité stromy necháváme na místě k zetlení a jako biotop chráněných druhů. Průběžně vysazujeme mladé, ale už vzrostlé třímetrové doubky, na loukách odstraňujeme náletové dřeviny a obnovujeme nebo hloubíme tůně,“ uvedl ředitel Lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda.

  V oblasti se vyskytuje například tesařík obrovský i roháč obecný, v tůních čolek obecný či dunajský a kuňka obecná, v korunách stromů pak lejsek bělokrký, žluna šedá nebo strakapoud prostřední. Zahlédnout lze i čápa černého, orla mořského i královského či některého z luňáků.

  Lužní les je podmáčený les s vysokou hladinou podzemní vody, škodí mu dlouhodobý nedostatek vody. V ČR jsou čtyři takto zachovalé ekosystémy, vedle míst kolem obory Soutok nedaleko Břeclavi je to Libický luh na Kolínsku, Litovelské Pomoraví ležící mezi Olomoucí a Mohelnicí a Chropyňský luh u řeky Moravy.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte