Noc kostelů naplní i Sedlčany tajemnou atmosférou. Proběhne v gotickém kostele svatého Martina

18.5.2018
Bohumil Brejžek

 

Prokletý duch zesnulého bloudí v brdských lesích. Děsivý Fabián nese podobu myslivce

Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost. V atmosféře, kterou vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání. A podívat se do míst, jež jsou normálně pro běžné návštěvníky nepřístupná. Rozmanitost nabídky poskytuje mnoho možností, jak citlivě přiblížit křesťanství, církev, víru. Akce má také za úkol vzbudit zájem o společenskou a kulturní hodnotu kostelů.

V Sedlčanech bude Noc kostelů zahájena v kostele sv. Martina již v půl páté odpoledne detektivní hrou pro děti. Další noci kostelů budou také v okolí, třeba v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Počepicích, v kostele sv. Jeronýma v Sedlci-Prčici, v kostele sv. Petra a Pavla na Slapech, v kostele Narození Panny Marie v Kamýku nad Vltavou či v kostele Všech svatých v Kovářově.

Navštivte rodný dům Vítězslava Hálka nebo kostel svatého Klimenta, láká starostka Odoleny Vody

Sedlčanský kostel sv. Martina

Gotický kostel sv. Martina vybudovali v roce 1374 Rožmberkové přestavbou starého románského kostela. Nový kostel byl obehnán hradbou a příkopem. Bránou, patrnou dodnes ve zdivu staré zvonice, se vjíždělo po padacím mostě do opevněného areálu kolem kostela, který byl jediným útočištěm v době nebezpečí.

Hagen prý v podzemních štolách lomu Amerika zešílel. Jeho fantom děsí návštěvníky v hlubinách

Oficiální program bude zahájen v 19 hodin, kdy se také rozezní kostelní zvony. Následovat budou proslovy na nejrůznější témata, vyhlášení nejlepšího detektiva ze soutěže pro děti, zazní chrámová hudba a ochutnávat se budou i mešní vína. Možná bude prohlídka věže i celého kostela.

Noc kostelů oplývá mystickou atmosférou. Otevřou se lidem i nepřístupná místa Nejsvětější Trojice?

Noc kostelů k nám přišla z Rakouska

První Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) se uskutečnila v roce 2005 ve Vídni. Impulsem se stalo opomenutí kostelníka z jednoho vídeňského kostela, který nechal večer během úklidu kostel otevřený a zjistil, že otevřené dveře ve večerní atmosféře jsou pro kolemjdoucí pozváním ke vstupu. Během čtyř let se pak akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a každoročně se do ní zapojuje na 700 kostelů a modliteben. V roce 2009 Noc kostelů překročila hranice a poprvé se konala v 33 kostelích v České republice, o rok později se otevřely kostely a modlitebny v celé republice. Od roku 2011 se koná také na Slovensku, od roku 2012 v Estonsku a před dvěma lety se rozšířila i do Švýcarska.Nepřehlédněte