• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Noc kostelů oplývá mystickou atmosférou. Otevřou se lidem i nepřístupná místa Nejsvětější Trojice?

  13.5.2018
  Bohumil Brejžek

  Letošní, jubilejní desátý ročník Noci kostelů, se bude konat v pátek 25. května a byl pro něj zvolen verš ze Starého zákona: „Zůstávali přes noc v okolí Božího domu…“. Jedná se o citaci z 27. verše 9. kapitoly První knihy Paralipomenon.

  Nová dominanta levého vltavského břehu: Osvětlený zlíchovský kostel

  Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost. V atmosféře, kterou vytváří, mají návštěvníci možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, výtvarného umění, divadelního představení, rozhovoru či setkání. A podívat se do míst, jež jsou normálně pro běžné návštěvníky nepřístupná.

  Hagen prý v podzemních štolách lomu Amerika zešílel. Jeho fantom děsí návštěvníky v hlubinách

  Noc kostelů přišla z Rakouska

  První Noc kostelů se uskutečnila v roce 2005 ve Vídni a během čtyř let se pak akce spontánně rozšířila do celého Rakouska, kde se každoročně do ní zapojuje na 700 kostelů a modliteben.V roce 2009 překročila hranice a poprvé se konala v 33 kostelích v České republice, o rok později se otevřely kostely a modlitebny v celé republice.

  Dominantou Horních Mokropes je skvostný kostel ze 14. století. Bývala v něm kobka pro Boží hrob

  Kostel Nejsvětější trojice

  Děkanský chrám Nejsvětější Trojice v Dobříši byl vystavěn v letech 1794 – 1797 za Františka Gundakara I. knížete z Colloredo-Mannsfeldu a jeho manželky Marie Izabely Anny Lidmily a to z jistiny, kterou k tomu účelu složil Jindřich Pavel kníže z Mannsfeldu a Fondi, dřívější majitel panství dobříšského. Kostel stojí naproti zámku na místě někdejší Loretánské kaple bl. Panny Marie, která byla roku 1794 zbořena.

  Tajemné dutiny v historických stěnách zámku v Dolních Břežanech odkryla rekonstrukce. Odhalená místnost ve věži se stala zájmem archeologů

  Od osmé hodiny večerní si budete moci v kostele vychutnat nejen kulturní, ale i duchovní sílu tohoto křesťanského prostoru. Nejprve bude volná prohlídka a možnost zapálení svíčky se svou prosbou, přáním, děkováním…

  Na hřbitov v Noutonicích není radno chodit o samotě. Dějí se tu divné a nevysvětlitelné věci

  V devět hodin pak uvidíte představení Bůh je rozpálená pec plná lásky, které bylo vytvořeno přímo pro dobříšské publikum při příležitosti Noci kostelů. Tvoří jej autorské texty a básně Zdeňky Žádníkové Volencové za klavírního doprovodu Lucie Toth. Poté bude až do desáté hodiny následovat opět volná prohlídka kostela.  Nepřehlédněte