Nositel Nobelovy ceny proti stárnutí doporučoval jogurt. Že to nefunguje, se nikdy nedozvěděl

15.7.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Většinu života prožil v 19. století (nar. 16. května 1845), kdy takové zásadní objevy byly ještě možné. Pocházel z rodiny carského důstojníka, vystudoval původně zoologii na univerzitě v Charkově a po jejím ukončení se vydal na studijní cestu po Německu a Itálii, z níž se vrátil v roce 1867. Téhož roku obhájil na univerzitě v Petrohradě magisterskou disertační práci a v roce 1868 se stal soukromým docentem (privat-docent) této univerzity.

Člověk podle něj nebyl stvořen, ale vyvinul se z opice. Revoluční Darwinova teorie změnila svět

K celé problematice infekčních nemocí Mečnikov přistupoval velice soustavně. V prvních letech, tj. v sedmdesátých letech 19. století, se hlavně zabýval svým původním oborem, zoologií, a v souvislosti s ní darwinismem. Ale už v roce 1883 přednášel v Kyjevě o obranných silách organismu a hovořil o svém hlavním objevu, tj. o „fagocytóze“, tedy schopnosti bílých krvinek pohlcovat choroboplodné zárodky. V roce 1883 Mečnikov energicky vystupoval proti Kochovu názoru na vznik infekcí a zdůrazňoval vlastní síly organismu, jenž si proti infekcím pomáhá sám. Dá se říci, že byl Mečnikov první, kdo správně rozpoznal, že makroorganismus je sám schopen se bránit proti mikroorganismům, tedy proti infekcím. Tady vlastně začalo Mečnikovovo životní dílo.

Rozhodli se bojovat s hroznými nemocemi a zvítězili. Na světě se objevily vakcíny. Posuneme se dál nebo zpět?

V roce 1886 Mečnikov v Oděse založil bakteriologickou laboratoř s programem očkování proti vzteklině, první laboratoř tohoto druhu po Pasteurově ústavu. Tam Mečnikov nadále experimentoval a své výzkumy publikoval v několika jazycích, především francouzsky. Ve svém díle „Přednášky o fagocytóze“ popsal svůj objev a současně prohlásil, že „současná paleontologie se musí zabývat celým živočišným světem“, což byla na svou dobu převratná myšlenka. Zde se také zabýval etiologií (původem nemocí) a imunitou. Tuto myšlenku dále rozpracoval v díle o srovnání patologií zánětu a vyžadoval přitom obecnější pohled na chorobné dění v organismu.

Po očkování málem zemřela. Přesto ho hájí

V roce 1892 vydal souhrnnou práci s názvem „O příčinách a předcházení infekčním nemocem“, v roce 1901 opět v Paříži „O imunitě při infekčních nemocech“. Schopnost organismu bránit se proti infekcím Mečnikov spatřoval právě ve fagocytóze. Rozpracováním a zveřejněním tohoto poznatku se Mečnikov stal zakladatelem nové vědy, imunologie, i když dnes víme, že vedle fagocytózy mají na obranyschopnost organismu vliv i jiní činitelé. Za výzkum a poznání imunity potom Mečnikov a Paul Ehrlich v roce 1908 získali Nobelovu cenu.

Před jednatřiceti lety zemřela v Československu na AIDS první oběť. Komunisté popírali, že nemoc existuje

Začátkem 20. století se začal lékařský svět zabývat problémem stárnutí. Originální teorii vyslovil Ilja Mečnikov. Přisel s teorií, že stárnutí je způsobeno otravou člověka střevní flórou, tedy saprofytickými tj. (zdánlivě?) neškodnými bakteriemi, jež jsou trvale usídleny ve střevech a pomáhají při trávení. Proti přebujení této flóry a tím proti stárnutí doporučoval Mečnikov zvyšovat střevní kysání, což se podle jeho pozorování prý osvědčilo u bulharských venkovanů požívajících hojně jogurty. A tak na konci vědecké dráhy Ilja Iljič Mečnikov na základě tohoto poznatku propagoval právě požívání jogurtů.

FOTO: Mečnikov

Mečnikov - Ilja Mečnikov – (1845 – 1916) – wikipediaMečnikov - lja mečnikov – portrét z mládí – wikipediaMečnikov - Lev Tolstoj a Ilja Mečnikov – wikipediaMečnikov - Ilja Mečnikov a Louis Pasteur – wikipediaMečnikov - Iľja Iľjič Mečnikov dostal v roku 1908 spolu s P. Ehrlichom Nobelovu cenu – KORZAR – SME
Další fotky
Mečnikov - Ilja Mečnikov – student na univerzitě v Charkově (1860 – 1964) – wikipediaMečnikov - Spolouzakladatel imunologie Ilja Mečnikov – teraz.skMečnikov - štovní známka, Ukrajina, 2015 – wikipediaMečnikov - Poštovní známka Sovětského svazu (1945) – wikipediaMečnikov - Poštovní snámka Sovětského svazu (1991) – wikipediaMečnikov - Památník Ilji Mečnikova naproti Pasteurova institutu v Charkově – wikipedia

V praxi se tohoto doporučení téměř vzápětí, roku 1919, chytil Isaac Carasso ve Španělsku a založil firmu Danone na výrobu jogurtů. Ty se tehdy ovšem prodávaly v lékárně a teprve později se přestěhovaly do obchodů s potravinami. Zdravé sice jsou, a chutné taky, protože to by jinak firma Danone sotva letos slavila sté narozeniny, ale lék proti stárnutí nebo čemukoliv jinému jogurt určitě není. To se ale Mečnikov už nedozvěděl. Zemřel o tři roky před zahájením hromadné výroby jím propagovaného „léku“, 15. července 1916.Nepřehlédněte