• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Občany Mníšku pod Brdy trápí hluk z dálnice. Město usiluje o protihlukovou směnu

  16.1.2018
  Bohumil Brejžek

  O provedení kvalifikovaného měření hluku u dálnice ve směru na Strakonice požádali radní Mníšku pod Brdy středočeskou hygienickou stanici. Svými podpisy podpořilo tuto žádost více než sto padesát lidí.

  Žádost má souvislost s jednáním o stavbě protihlukové stěny v proluce mezi stávajícími protihlukovými stavbami, konkrétně u starší zástavby a základní školy a také u školky a novými rodinnými a bytovými domy v Edenu.

  „V těchto částech může docházet prolukami mezi protihlukovými stavbami k výraznému překračování hlukových limitů. Dokládají to i stížnosti obyvatel z těchto lokalit na to, že se situace průběžně a citelně zhoršuje nejen ve dne, ale i v noci,“ říká starosta Petr Digrin.

  FOTO: Občany Mníšku pod Brdy trápí hluk z dálnice. Město usiluje o protihlukovou směnu

  Občany Mníšku pod Brdy trápí hluk z dálnice. Město usiluje o protihlukovou směnu - Mníšek pod Brdy – Dálnice D4Občany Mníšku pod Brdy trápí hluk z dálnice. Město usiluje o protihlukovou směnu - Mníšek pod Brdy – Dálnice D4Občany Mníšku pod Brdy trápí hluk z dálnice. Město usiluje o protihlukovou směnu - Mníšek pod Brdy – Protihluková stěnaObčany Mníšku pod Brdy trápí hluk z dálnice. Město usiluje o protihlukovou směnu - Mníšek pod Brdy – Protihluková stěna 2Občany Mníšku pod Brdy trápí hluk z dálnice. Město usiluje o protihlukovou směnu - Mníšek pod Brdy – Obecní úřad
  Další fotky
  Občany Mníšku pod Brdy trápí hluk z dálnice. Město usiluje o protihlukovou směnu - Mníšek pod Brdy – Zámek 1

  Lidé z těchto oblastí svými podpisy žádost města na Krajskou hygienickou stanici podpořili. „Podpisů se sešlo přes sto padesát a my jim moc děkujeme, protože jich je opravdu hodně a věříme, že to městu pomůže. Od roku 2010, kdy se městu podařila prosadit stávající ochranná opatření, se jednak zpřísnila legislativa v oblasti hlukové zátěže a zároveň na dálnici narostla doprava,“ dodává Petr Digrin.

  Vojenská technika v Brdech pomáhá vzácné kuňce žlutobřiché

  Na výsledku měření závisí financování

  Měření hlukové zátěže je nutnou podmínkou, aby radnice mohla vyjednávat s Ředitelstvím silnic a dálnic o stavbě protihlukové stěny na jeho pozemku. Ten tvoří proluku mezi už existujícími protihlukovými valy, které postavil na jedné straně správce dálnice a na straně druhé developer zástavby Eden. Město se domnívá, že touto prolukou do města proniká hluk, a proto je stěna potřeba, zástupci ŘSD financování stěny podmiňují tím, že kvalifikovaná hluková studie naměří hodnoty překračující povolené normy. Pokud by se však hluková zátěž vešla do stanovených norem, a město i přesto bude stěnu v uvedeném úseku chtít, bude její realizace zcela v jeho režii.

  Policisté loni v Brdech zasahovali méně než v předchozích letech

  Město má zájem situaci řešit

  Problematika hluku z provozu na dálnici ve směru na Strakonice obyvatele Mníšku pod Brdy trápí. Ne náhodou v rámci participativního rozpočtu města podali návrh na protihlukovou stěnu. Tento plán následně získal 41 % hlasů a stal se tak projektem, který získal největší počet hlasů s velkým odstupem od ostatních návrhů. Protihluková stěna, o kterou město prostřednictví hlukového měření usiluje, představuje třetí etapu plánovaných protihlukových opatření, jež by měla doplnit stávající protihlukové valy, a budoucí val, který by měl navázat na val Edenu a ŘSD a měl by vyrůst zhruba do dvou let.

  V Brdech na běžky jen na vlastní nebepečí

     Nepřehlédněte