• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Objev historických maleb znemožnil znovuotevření knihovny v Říčanech

  10.10.2017
  Bohumil Brejžek

  Říčanská knihovna na Masarykově náměstí byla přes prázdniny zavřená, protože probíhaly stavební práce na opravách střechy a budování výstavní síně. Počítalo se, že po jejich skončení, tedy v říjnu tohoto roku, bude knihovna opět otevřena pro veřejnost. Nastaly však komplikace, když se během prací na odkrytém stropu objevily staré historické malby a bylo nutno rozhodnout, co s nimi.

  Stavební práce se tudíž zastavily a začala se hledat řešení za účasti představitelů města, zastupitelů, přizvaných odborníků, památkářů apod. Probíhala různá jednání na toto téma a je pochopitelné, že se názory různily a hledání východiska nebylo snadné.

  Odborné posudky nebyly zcela jednoznačné. Jedná se podle nich o dílo pozoruhodné, nicméně místního významu nepodléhající památkové ochraně. Starosta Vladimír Kořen proto ještě oslovil profesora Jana Royta, historika umění a prorektora Univerzity Karlovy, který na základě fotografií napsal: „Nástěnná malba je zajímavá z hlediska kulturně historického a má neoklasicistní charakter a doporučoval bych ji zachovat!“

  Čtenáři se prý brzy dočkají

  Záměrem původního projektu, který měl rozpočet 8.186.755 Kč, bylo kromě úprav prostorů knihovny i zpřístupnění podkroví pro výstavní účely. Odbor správy majetku vypracoval čtyři varianty možného řešení, které měli zastupitelé k dispozici. Po emotivních diskuzích byla odhlasována varianta zachování fragmentů historické malby a dodržení již vyprojektované dokumentace, tak jak doporučil Odbor správy majetku. Náklady se navýší pravděpodobně o 300 tisíc Kč. Část secesní bordury bude možné zhlédnout v původním provedení skrz skleněnou podlahu. Fragment nástropní malby bude snesen a zachován. Vystaven pak bude pro veřejnost. Snahou bude prostor knihovny co nejdříve zpřístupnit. To bude možné hned po konstrukčním dořešení povrchů a není nutné čekat na dokončení podkrovních prostor. Knihovna se tak navrátí do původních prostor, i když se zpožděním.


  Témata:

  Nepřehlédněte