Otec dlouhodobě marně upozorňoval na násilí matky vůči malé dcerce

Děti by měly mít nárok na právního zástupce, který by kvalifikovaně hájil jejich práva. V rámci tiskové konference, kde byla kritizována praktická zkušenost s některými sociálními pracovníky, to uvedla advokátka Ivana Spoustová, která se takovými případy zabývá. Tématem byla péče o děti v případech, že se jeden z rodičů dopustil násilí.

„Orgán sociálně právní ochrany dětí je povinen vždy jednat v nejlepším zájmu dítěte, a to i v případě nesouladu s přáním či vůlí jednoho z rodičů. Respektování nejlepšího zájmu dítěte znamená nalezení takového řešení, které bude v souladu s jeho oprávněnými požadavky na zdravý a harmonický vývoj, a přitom bude minimálně zasahovat do zájmů jiných dotčených subjektů,“ uvedla. Podle jejích zkušeností „orgány sociálně-právní ochrany dětí při výkonu svých povinností objektivně selhávají, a zájem dítěte nereprezentují dostatečně“.

Násilí mezi dětmi stále přibývá. Alfou a omegou je jednoznačně výchova

Přetíženost, strach i pozdní prošetřování

Podle slov sociálního pracovníka a opatrovníka pro nezletilé ve věcech trestních Tomáše Vykydala sociální pracovníci mnohdy nestíhají, protože každý z nich má na starosti příliš mnoho rodin. Negativní zkušenosti by nepaušalizoval, záleží na konkrétním člověku. Režisérka Olga Dabrowská, která se spory o děti ve svých filmech zabývá, uvedla, že sociální pracovnice se často násilníků, kteří vyhrožují, bojí. Psycholog Jeroným Klimeš vidí problém v tom, že případy týrání jsou nezřídka prošetřovány pozdě, kdy už je nelze dokázat, mají být prošetřeny neprodleně.

Dcera je plně odkázána na péči táty

Fatálně skončil případ, kdy podle právničky Spoustové selhaly složky celého řetězce, které mohly pomoci. Jak se slzami v očích uvedl zoufalý otec, matka dlouhodobě týrala obě dcery, přičemž on na to permanentně upozorňoval. Vždy to bylo odbyto tím, že dítě spadlo, uhodilo se a podobně. Otec uvedl, že matka maličkou dcerku málem ubila k smrti, následovaly operace a pobyt v nemocnici, dívence chybí část lebeční kosti, nefungují jí sluch ani zrak a po pěti letech je plně odkázána na péči táty, který si dopomáhá vírou.

Buď kámoš, postav se šikaně. Kovy nabádá „mlčící většinu“, aby promluvila!

Rozličné znalecké posudky

V rámci tiskové konference promluvily i dvě matky – jedné byla odebrána dcera v rámci exekuce, přičemž vypracované znalecké posudky se naprosto lišily. Znalci podali podnět k zahájení trestního stíhání otce kvůli podezření sexuálního zneužití dcery. Ačkoli dcera má k matce dobrý vztah a nechtěla od ní, byla jí odebrána. V druhém případě navrhl OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) umístění dvou bratrů do ústavní péče. Jejich matka, která prokazovala, že otec je násilník, je ukryla, aby tam nemusely nastoupit. Ulevilo se jí, když umístění do ústavní péče bylo soudně zrušeno.

Včera, 16:27
Hlavní a největší výhodou vlastního záhonku je bezesporu čerstvost vypěstované zeleniny. Čerstvá obsahuje nejvíce vitaminů,...
Včera, 14:14
Ještě obléci kabát s ohrnutým límcem a klobouk s širokým okrajem. Plynové lampy již svítí,...
The Art of Dissent – Umění disentu
Včera, 12:02
The Art of Dissent – Umění disentu, takový název nese česko-americký koprodukční film o umělecké...
Včera, 10:29
Podle řecké mytologie byla Minthé nymfa, do které se zamiloval Pluto. Jeho žárlivou ženu to...
Včera, 08:11
Posázavský pacifik je lidové označení pro železniční tratě z Prahy přes Vrané nad Vltavou do...
10.8.2020
Před několika dny, konkrétně 3. srpna ve večerních hodinách, byl za účasti italského premiéra Giuseppa...
10.8.2020
Kotouček načervenalé barvy, který je na obloze nepřehlédnutelný. Téměř jistě náš budoucí domov a možná...
10.8.2020
Jindřich Matiegka byl český lékař a antropolog. Působil také jako profesor a později rektor Univerzity...
10.8.2020
U většiny běžných olejů jsou pro mnohé z nás rozhodující především chuťové vlastnosti. Tím se...
10.8.2020
Nešťastný osud člověka a místa se někdy sejdou, jako by si byli dávno navzájem předurčeni,...
Reklama