Pelyněk Pančičův u nás roste jen na třech místech. Naleziště představují téměř 1/3 celosvětového výskytu

10.9.2020
Petr Matura

V tomto konkrétním případě se jedná o oblast poměrně rozlehlé Panonské pánve, která se rozkládá ve střední Evropě, a to mezi Alpami, Karpaty a Dinaridy. Tato pánev získala název po bývalé římské provincii Pannonia a náš ohrožený pelyněk Pančičův zase na počest srbského botanika a přírodovědce, narozeného v Chorvatsku, Josifa Pančiće (17. duben 1814 – 8. březen 1888).

Tento druh pelyňku vyrůstá v oblasti Panonské nížiny a dnes je údajně známo pouze jen deset jeho lokalit. Šest populací se vyskytuje na území Rakouska, jedna v Srbsku a například v sousedním Maďarsku a Slovensku tento druh vůbec neroste. O to více nás těší, že tři zbývající známá naleziště i nadále prozatím zůstávají na území České republiky, a to konkrétně na jižní Moravě.

Sléz maurský je doslova kouzelná bylina. Léčí tělo, barví látky a navíc báječně chutná

První naše naleziště můžeme najít na Liščím kopci (272 m n. m.) v národní přírodní památce Dunajovické kopce, druhým českým nalezištěm je národní přírodní rezervace Pouzdřanská step v okrese Břeclav a třetí se nachází v chráněné lokalitě v přírodní rezervaci Špidláky (228 m n. m.) u obce Čejč v okrese Hodonín. Podle vědců je pelyněk Pančičův pravděpodobně pozůstatkem poslední doby poledové, kdy mohl vzniknout křížením jihosibiřských stepních druhů pelyňků.

Kouzlení s bylinkami. Zdravá zelená kuchyně

Jak již bylo uvedeno, pelyněk Pančičův patří k nejohroženějším rostlinným druhům středoevropské flóry. Náleží do skupiny přirozeně vzácných druhů s malým areálem a rovněž také i s malou početností jednotlivých populací. Navíc má též velmi nízkou úroveň genetické variability, což pravděpodobně souvisí s problémy při pohlavním rozmnožování a tvorbou nažek.

Na území České republiky je tento druh pelyňku Červeným seznamem cévnatých rostlin z roku 2012 zařazen mezi kriticky ohrožené druhy a je rovněž chráněn vyhláškou MŽP ČR. V soustavě Natura 2000 je zařazen mezi prioritní druhy a je taktéž zahrnut v seznamu přísně chráněných rostlin v Bernské úmluvě.

FOTO: Pelyněk

Pelyněk - Josif PancicPelyněk - ŠpidlákyPelyněk - Artemisia panciciiPelyněk - Pelyněk Pančičův


Nepřehlédněte