Pitná voda pro Pražáky se v potrubí už tolik neztrácí, ale zvýšil se počet havárií vody

29.1.2018
Fefík
Další fotky

„Výrazně k tomu pomohly pravidelné kontroly sítě a odhalování skrytých úniků vody, kterým se dlouhodobě velmi intenzivně věnujeme. Tyto činnosti jsou jednou z hlavních cest, jak snížit procento ztrát vody,“ zdůraznil tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek a dodal: „Při průzkumu a měření na vodovodní síti se lokalizují úniky vody, monitorují tlaky a šumy na síti, měří a analyzují průtoky vody, kontroluje se funkčnost měřidel a redukčních ventilů.“

FOTO: Pražské vodovody a úpravny vod

Pražské vodovody a úpravny vod - 1 PVKPražské vodovody a úpravny vod - 2 havárie vody (2)Pražské vodovody a úpravny vod - 3 voda (2)Pražské vodovody a úpravny vod - 4 voda (5)Pražské vodovody a úpravny vod - Úpravna vody Želivka
Další fotky
Pražské vodovody a úpravny vod - 6 obec káranýPražské vodovody a úpravny vod - Úpravna vody PodolíPražské vodovody a úpravny vod - Úpravna vody PodolíPražské vodovody a úpravny vod - Úpravna vody PodolíPražské vodovody a úpravny vod - Úpravna vody PodolíPražské vodovody a úpravny vod - Úpravna vody Podolí

Výrazně, o padesát minut, v uplynulém roce poklesla průměrná doba přerušení dodávky pitné vody při havárii, a to na 9 hodin a 32 minut. „Tím byl minimalizován přímý dopad havárií na odběratele,“ podotkl Mrázek.

21. století v metropoli: Na jedné straně moderní honosná centra, na druhé domácnosti bez kanalizace

V Praze bylo loni skoro 5 tisíc havárií

Celkově na pražské vodovodní síti došlo loni k 4 959 haváriím, což je o 459 událostí více než v roce předchozím. Havárií I. kategorie, kdy je bez vody více než tisíc odběratelů či strategické, zdravotnické a sociální objekty, bylo 48.
„Nejčastější příčinou byla koroze materiálu a pohyb půdy. Tyto dva důvody zavinily 94 procent všech havárií,“ uvedl Mrázek.
Na stokové v uplynulém roce PVK zaznamenaly 3 643 havárií, což je meziroční pokles o 270 událostí.

5 věcí, které Pražany nejvíc štvou: Bezohlední spoluobčané, špína, turisté a problémy v dopravě

Pražské vodovody platí hlavnímu městu nájem

Pražské vodovody a kanalizace zaplatí městu v letošním roce na nájemném 2 373 252 000 korun. Tyto finanční prostředky budou prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti, firmy stoprocentně vlastněné Prahou, směřovány do investic do vodohospodářského majetku. Více než miliardu korun PVK vynaloží na opravy sítí a dalších zařízení a do údržby infrastruktury. Do vodohospodářské infrastruktury tak letos půjde více než 3,4 miliardy korun.

Od roku 2002, kdy společnost Veolia vstoupila do PVK, na nájemném PVK zaplatily téměř třicet miliard korun, které byly užity na investice a obnovu do vodohospodářského majetku. Veolia zaplatila za stoprocentní podíl v PVK zhruba sedm miliard korun. Téměř 6,1 miliardy korun směřovalo do státního rozpočtu a stát je použil na dopravu a fond bydlení, přes 800 miliónů korun pak zamířilo do rozpočtu hlavního města Prahy.

5 důvodů, pro které se vyplatí vyjít na Petřín

Ztráty vody v procentech

  • 2017 – 15,09
  • 2016 – 14,20
  • 2015 – 17,60
  • 2014 – 17,27
  • 2013 – 20,42
  • 2012 – 21,43
  • 2005 – 25,78
  • 2000 – 34,17
  • 1996 – 43,13

Městské části i obce nad Prahou zvou na bujaré masopusty. Přinášíme jejich přehled

PVK zásobuje i Středočechy

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. provozuje  vodohospodářskou infrastrukturu hl. m. Prahy. Zabývá se výrobou a distribucí pitné vody a odváděním a čištěním odpadních vod. Zajišťuje výrobu vody pro 1,267 mil. obyvatel hlavního města Prahy a dalších cca 60 tis. obyvatel Středočeského kraje.

FOTO: Pražské vodovody a úpravny vod

Pražské vodovody a úpravny vod - 1 PVKPražské vodovody a úpravny vod - 2 havárie vody (2)Pražské vodovody a úpravny vod - 3 voda (2)Pražské vodovody a úpravny vod - 4 voda (5)Pražské vodovody a úpravny vod - Úpravna vody Želivka
Další fotky
Pražské vodovody a úpravny vod - 6 obec káranýPražské vodovody a úpravny vod - Úpravna vody PodolíPražské vodovody a úpravny vod - Úpravna vody PodolíPražské vodovody a úpravny vod - Úpravna vody PodolíPražské vodovody a úpravny vod - Úpravna vody PodolíPražské vodovody a úpravny vod - Úpravna vody Podolí

Praha je zásobována ze 73 % z úpravny vody Želivka a zbytek z úpravny vody Káraný. Pitná voda z vodárny v Káraném má charakter podzemní vody, má vyšší tvrdost než voda ze Želivky a chuťově se jeví jako nejlepší. Tato voda jde hlavně do severní části Prahy. V úpravně vody Želivka se provádí v závěru úpravy vody ozonizace – dávkování ozonu do pitné vody. Tento stupeň úpravy zlepšuje také chuťové a vzhledové vlastnosti pitné vody. Úpravna vody Podolí slouží jako rezervní zdroj.

„Nemocnice hrůzy“ v Jílovém. Proč v ní nikdy nebyli pacienti?

 Nepřehlédněte