Pohlavně přesnosné nemoci nesmí být tabu. Musíme o nich mluvit, říká sexuolog Radim Uzel

23.9.2018
Renata Říhová

Jste známý popularizátor sexuologie, hodně času věnujete sexuální výchově. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV), jejímž jste čestným předsedou, podporuje výchovu k plánování rodiny, k partnerským vztahům a k rodinnému životu včetně výchovy sexuální. Domníváte se, že je u nás sexuální výchově věnován dostatečný prostor a odborná péče?
Ta společnost jako nevládní organizace mohla vzniknout až po roce 1989. Vzápětí jsme pak byli přijati do Mezinárodní federace plánovaného rodičovství. V mezinárodním evropském srovnání jsme na tom se školní sexuální výchovou tak asi v oblasti horšího průměru. V rámci mezinárodních aktivit se často zúčastňuji různých setkání odborníků v oblasti sexuální výchovy a mohu říci, že prakticky žádná země v Evropě není s úrovní své sexuální výchovy spokojena. V mezinárodním srovnání bude Česká republika tak někde uprostřed. Máme u nás sexuální výchovu třeba mnohem lepší než na Ukrajině, ale mnohem horší než ve Švédsku.

FOTO: Gynekolog a sexuolog Radim Uzel

Gynekolog a sexuolog Radim Uzel - Radim Uzel sexuolog gynekologGynekolog a sexuolog Radim Uzel - Radim Uzel sexuolog gynekologGynekolog a sexuolog Radim Uzel - Radim Uzel sexuolog gynekolog

Jelikož se touto problematikou zabývám už více než třicet let, mohu s potěšením konstatovat, že se za tu dobu situace výrazně zlepšila. Velkým problémem ovšem zůstává, že mnozí lidé se domnívají, že se jedná o nějakou „výuku sexu“. Hlavním cílem sexuální výchovy je ovšem prevence negativních jevů, nechtěného těhotenství a sexuálně přenosných nemocí. Varuje také před sexuálním zneužíváním a učí toleranci k sexuálním menšinám.

Jak by měla sexuální výchova ideálně probíhat?
Sexuální výchova by měla především probíhat v rodině. Víme však, že naprostá většina rodin na to nestačí. A to už vůbec nepočítám rodiny neúplné a dysfunkční, jejichž počet rovněž není zanedbatelný. Proto se většina zemí s vyspělým školstvím přiklání také k sexuální výchově institucionální, která má oproti té rodinné nespornou výhodu, že je v rukách pedagogických odborníků. Rodinnou výchovu by měla doplňovat a prohlubovat.

HIV virus je v Praze na hranici epidemie, rizikoví jsou homosexuální i heterosexuální muži

Taková sexuální výchova ve školách u nás probíhá už řadu let a rok od roku přibývá počet vzdělaných učitelů. Mezi jednotlivými školami ovšem existují výrazné rozdíly. Myslím, že to většinou závisí na vzdělání a osvícenosti ředitele. Ten už dnes naštěstí nemusí čekat na nějaké příkazy shora, ale v individuálním školním vzdělávacím programu projevit dostatek vlastní iniciativy. SPRSV organizuje pro pedagogy pregraduální i postgraduální vzdělávání v souladu s poznatky moderní vědy.

Myslíte si, že se mladí lidé dnes chovají v otázkách sexu odpovědně?
Všechny výzkumy nás přesvědčují o tom, že dnešní mládež se chová zodpovědněji než generace rodičů. Rozhodně se nesnížil věk počátku sexuálního života. Počet umělých potratů klesl o více než 70%, máme třikrát méně nezletilých těhotných než v USA. Jediným problémem v poslední době je nárůst případů infekce HIV/AIDS.

Proč podle vás počet HIV nakažených osob v posledních letech v České republice roste?
Je to takové to typické „usnutí na vavřínech“. V uplynulých letech jsme si libovali, že v České republice platí ve výskytu HIV/AIDS jakýsi sendvičový efekt, že tvoříme „zdravý střed“, kde na západ i na východ od nás je výskyt této infekce mnohem větší. Bohužel v posledních letech se karta obrátila a naše země se začíná s těmi ostatními nepříznivě vyrovnávat. Je to možná také způsobeno větším turistickým a cizineckým ruchem. Vždyť třeba jenom na Ukrajině je výskyt této infekce desetkrát vyšší. A dělí nás jenom dvoje hranice! Proto je nutno nejen na nebezpečí HIV/AIDS, ale i na všechny ostatní sexuálně přenosné nemoci důrazně upozorňovat.

Odešla z práce a živí se jako fetish modelka, výsledkem je sexy kalendář pro psí hospic

Formou besed se řadu let snažíte otevřeně bavit především s mladými lidmi o problematice sexuálního a reprodukčního zdraví. Může vás ještě nějaký dotaz udivit nebo překvapit?
Ačkoliv to může znít poněkud sebevědomě, mohu říci, že mě už žádný dotaz nepřekvapí. Problematice sexuální výchovy se totiž věnuji už více než tři desetiletí. Užitečná jsou také pravidelná setkání s odborníky ze zahraničí a porovnání našich zkušeností. Naše společnost je totiž součástí Mezinárodní federace plánovaného rodičovství (IPPF).

Myslím, že neprozradím nic nového, když řeknu, že dnešní mládež je proti minulým generacím mnohem více informovaná. Teď ovšem záleží na tom, aby ty informace byly pravdivé. A také aby se přeměnily v zdraví prospěšné postoje a dovednosti. Při besedách s mládeží překvapují někdy anonymní dotazy týkající se různých, dříve poměrně neobvyklých sexuálních praktik nebo kuriózních sexuálních úchylek. Taková setkání s mladými lidmi by pak měla jejich sexualitu kultivovat a především přispět k prevenci negativních jevů. Sem patří například nežádoucí těhotenství, sexuálně přenosné nemoci a v neposlední řadě také různé formy sexuálního zneužívání.

Deprese, psychózy, mánie. Pacienti se mohou nově léčit i v Nemocnici Říčany

Jedna moudrá rada říká, že takové poučení je lepší o dva roky dříve než o pět minut pozdě. Sexuální výchova už od mateřské školy by měla také učit kultivovanému vyjadřování a varovat před vulgarismy, kterých je bohužel ve slovních projevech mládeže více než dost. Taková snaha však nemusí být přehnaná. Mnozí lidé třeba odmítají taková slova jako „menstruace“ a „erekce“. Místo menstruace používají nesmyslné rčení, že má žena „své dny“ a pletou si ejakulaci s evakuací.

Jaký je váš názor na alternativní medicínu – různé bylinné produkty a potravinové doplňky?
Na rozdíl od různého zaříkávání, homeopatie a jiných pochybných alternativních postupů má takzvaná zelená medicína své plné oprávnění. Vždyť přece řada účinných léků má svůj původ v rostlinných substancích. Mezi takzvanými potravinovými doplňky je však také nutno rozlišovat. Některé z nich prošly úspěšně dokonce náročným klinickým testováním.

„Nemocnice hrůzy“ v Jílovém. Proč v ní nikdy nebyli pacienti?

Účinkujete v reklamě a jste vlastně „tváří“ jednoho tak zvaného potravinového doplňku. Vyzkoušel jste jej někdy vy sám na sobě?
K přesvědčení o účinku jakéhokoliv prostředku nebo léku není samozřejmě nutné vyzkoušet to na sobě. To by lékaři vlastně nevycházeli z neustálého pojídání tablet. Firma, která vyrábí jakýkoliv prostředek, lék, nebo potravinový doplněk je vázána nutností přísných zkoušek, mezi něž patří třeba i takzvaný dvojitý slepý pokus. Pokud máme tedy k dispozici příznivé výsledky z renomovaných pracovišť, nemusíme se sami pasovat do role pokusných osob. Pokud ovšem sám na sobě nějaký prostředek vyzkouším, je mé přesvědčení o jeho účinku ještě více upevněno.

FOTO: Gynekolog a sexuolog Radim Uzel

Gynekolog a sexuolog Radim Uzel - Radim Uzel sexuolog gynekologGynekolog a sexuolog Radim Uzel - Radim Uzel sexuolog gynekologGynekolog a sexuolog Radim Uzel - Radim Uzel sexuolog gynekolog

Není žádným tajemstvím, že jste „pracující důchodce“. Znám vás ale jako člověka vždy usměvavého a plného elánu. Jak vypadá váš běžný den a jakým způsobem se udržujete v kondici?
Pokud chcete slyšet, že denně cvičím, tak to tedy necvičím. Můj bývalý šéf, primář Šráček udělal ve svých dvaaosmdesáti letech každé ráno dvacet dřepů. Já jsem rád, že vylezu z postele. Ve dvaaosmdesáti letech budu už buď na vozíku, nebo pod drnem.

Bydlíte nedaleko Prahy, v blízkosti krásné přírody v okolí Berounky. Co děláte, když zrovna nepracujete, vyrazíte si třeba na procházku?
Procházka to je něco jiného. Kolem Berounky se nalézá nejkrásnější oblast pražského okolí. Takovou rekreační turistiku samozřejmě nepovažuji za sport, ale za zábavu. Nepropadl jsem ale celostátnímu cyklistickému šílenství a používám jen vlastní nohy.

MUDr. Radim Uzel, CSc., jeden z našich nejznámějších lékařů, gynekolog a sexuolog.

  • Je čestným předsedou Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu a členem několika zahraničních odborných společností.
  • Přednáší studentům lékařských, pedagogických i právnických fakult vysokých škol, pravidelně se zúčastňuje také odborně-populárních přednášek a besed v oblasti sexuální výchovy.
  • Vydal řadu knih, publikuje v tisku, pravidelně odpovídá na dotazy čtenářů, často bývá hostem televizních i rozhlasových pořadů. Je místopředsedou Rady Obce spisovatelů České republiky.
  • Od mládí hrál ochotnické divadlo, dnes si s chutí zahraje v reklamě. Za rozhlasový pořad Červené uši obdržel cenu v mezinárodní soutěži vyhlášené Populačním institutem ve Washingtonu.


Nepřehlédněte