Praha 5 má neplatné smlouvy! Kdo se na její úkor obohatil?

6.8.2018
Marcel Mihalik

Náš REGION prostřednictvím webu Hlídačsmluv.cz zjistil, že Praha 5 si s transparentností a otevřeností příliš hlavu neláme. S vykřičníkem je totiž u 30 smluv poznámka, že mají zásadní chyby s vlivem na platnost dohod. Mohou tak být neplatné. Tristní přitom je, že nejde o malé částky, ale o chyby u smluv za víc než 130 milionů korun. „Nejčastěji zveřejní smlouvu ještě dříve, než vůbec byla uzavřena. To sice v zásadě možné je, ale rozhodně to není procesně ideální postup,“ upozornil Adam Rut z neziskovky Otevřená společnost. „Evidentně neplatná je smlouva s Městskou knihovnou v Praze, která byla zveřejněna až 4 měsíce po uzavření! Ve smlouvě samotné je datum podpisu začerněné, a nelze tak reálný stav dobře ověřit,“ uvedl Rut.

Ilustrační foto

Motolská skládka obsahuje nebezpečný odpad a nikdo tam nesmí. Na revitalizaci ale Praha 5 nemá peníze

Koho bezdůvodně obohatili?

Radnice pětky uzavřela kontrakt se společností GAVLAS v hodnotě 13,5 milionu korun. Rámcovou smlouvu sice zveřejnila včas, ovšem dílčí objednávky navazující na tuto dohodu už Praha 5 zveřejnila opožděně. „A vzniká tak přinejmenším komplikovaná situace, kdy je nutné posoudit, zda rámcová smlouva je natolik konkrétní, že sama o sobě zakládá právní titul plnění a je podle ní plněno. V opačném případě – tedy pokud by rámcová smlouva byla málo konkrétní – by tyto realizační smlouvy byly zveřejněny pozdě a jsou neplatné! Strany by si v takových případech plnění měly vrátit jako bezdůvodné obohacení,“ dodal Rut.

Praha 7 má smlouvu s takto zásadní chybou pouze jednu, Praha 2 dokonce žádnou.Nepřehlédněte