Schoellerové: Kdo vlastně byli a jak získali svou moc

Cukrovarnický průmysl patřil k tradičnímu životu nejen v pražských Čakovicích. Kdo však byli ti, kteří toto odvětví v Čechách tolik ovlivnili? Do jejich správy patřil Mratín i Mnichovo Hradiště.

Rod Schoellerů pochází původem z Porýní. Císařská vláda podporovala, ve snaze odčinit rány způsobené napoleonskými válkami, snahy o zprůmyslnění říše. Císař František I. udělil proto koncesi bratrům Schoellerovým ke zřízení továrny na sukna v Brně. Vnuk Jana Arnolda (jednoho z bratří), Alexander Schoeller, nar. 12. 6. 1805 v Dürenu, zřídil velkoobchodnický dům pod firmou Alexander Schoeller, od roku 1869 Schoeller & Co. ve Vídni. Tento velkoobchodní dům byl ještě rozšířen o oddělení banky, ze kterého se nakonec vyvinula samostatná banka „Schoellerbank“. Zřídil také množství význačných podniků textilních, železářských, uhelných aj. S Filipem Vilémem Schoellerem roku 1850 zakládá cukrovar v Čakovicích a v roce 1857 cukrovar ve Vrdech.

Z bývalého čakovického ateliéru hraběnky Schoellerové bude centrum kultury. Který z návrhů na proměnu se vám líbí nejvíce?

V roce 1910 dochází k založení akciové společnosti Schoeller a spol. Ta převzala oba zmíněné cukrovary a převzala i nájem cukrovaru v Mratíně. Současně také velkostatky Čakovice, Miškovice a Ctěnice a thun-salmovský velkostatek Žehušice. Celková výměra pozemků byla přes 2 200 ha. Akciový kapitál společnosti činil 14 milionů korun, rozdělených na 35 000 akcií nominální hodnoty 400 korun.

Společnost již v prvních letech své činnosti získala značnou část akcií cizích cukrovarnických podniků, které potom víceméně ovládala. Byly to cukrovary: Petröhaze v Uhrách, Pohronský cukrovar v Orosce na Slovensku, cukrovary Trnava a Topolčany, cukrovar v Chropyni, Kralupech a Dolních Bučicích.

Významný byl pro firmu rok 1913, kdy byl koupen cukrovar v Mnichově Hradišti, kde u 13 dvorů bylo asi 3 200 ha půdy. K tomuto účelu byl i zvýšen akciový kapitál firmy na 15 454 400 korun vydáním dalších 3 636 akcií.

Důl Schoeller připomíná věž, u Kladna jsou i další důlní objekty

Když se po I. světové válce zhroutila rakouská monarchie, firma se okamžitě přizpůsobila novému stavu a přesunula v roce 1919 sídlo do Prahy. Proto byl koupen dům v Praze 2 v Pštrossově ulici 12, byly vystavěny dva velké obytné domy pro úředníky a obchodní vedení firmy bylo počeštěno. Současně bylo jednáno o nostrifikaci společnosti, která byla definitivně uskutečněna zápisem do obchodního rejstříku obchodního soudu v Praze dne 8. ledna 1924.

V roce 1920 byl zakoupen cukrovar v Mratíně, a proto společnost přikročila k dalšímu zvýšení akciového kapitálu vydáním 32 500 nových akcií, čímž jejich počet vzrostl na 80 000 kusů a akciový kapitál na 32 milionů Kč. O rok později převzala společnost cestou fúze První cukrovar v Kralupech, společnost s. r. o. a provoz tohoto cukrovaru zastavila. Jako velkoproducent mléka věnovala také pozornost mlékárenskému průmyslu, když vlastnila polovinu akcií Vysočanské mlékárny a větší podíl Akciové společnosti pro průmysl mléčný v Praze. Její podíl na vývozu rafinády se v Československu pohyboval mezi 10-25 % celkového celostátního vývozu cukru, a tak nemohla ujít pozornosti kapitálově nejsilnějšího koncernu Živnobanky. Živnostenská banka v Praze již v roce 1928 získala většinu akcií Cukrovaru Schoeller a vnějším výrazem jejího vlivu bylo nové složení správní rady v čele s dr. Jaroslavem Preissem.

Čakovická věznice vzbuzovala respekt

Provoz cukrovaru v Mratíně byl zastaven v roce 1932 a řepu nadále zpracovával čakovický cukrovar. Územní změny za nacistické okupace si vynutily prodej některých dalších objektů. Především byl v roce 1938 prodán cukrovar v Orosce do Maďarska. Dekretem prezidenta republiky z 28. října 1945 byl celý koncern znárodněn.

23.7.2021
S hrozící demolicí unikátní Benešovy vily z počátku století Praha 5 zásadně nesouhlasí. Nicméně její...
22.7.2021
Kvůli placení poplatků už konečně nebude nutné fyzicky docházet na úřad. Pro tyto účely je...
22.7.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
22.7.2021
Projekt pražského metra D získal nepravomocné stavební povolení pro hlavní stavbu a zařízení staveniště. Proti...
22.7.2021
Zvýšení ceny za dopravu v prostředcích městské hromadné dopravy se týká jednotlivých jízdenek, měsíční a...
21.7.2021
Na Vltavě v Praze se kvůli silnému poryvu větru převrátila malá plachetnice. Spolu s rodiči...
20.7.2021
Náhodný svědek našel v pondělí u Strakonické ulice na pražském Smíchově tělo ženy.
První cenu v architektonické soutěži na nový hřbitov v pražském Suchdole získal architekt Martin Rosa (autory vítězného návrhu jsou spolu s ním také Václav Šuba a Jakub Červenka).
20.7.2021
Pražští zastupitelé schválili změnu účelu investičních dotací pro městskou část Praha-Suchdol. Peníze půjdou na vybudování...
19.7.2021
V jižní části pražské botanické zahrady se začíná stavět nový výstavní pavilon. V jeho dvou...
19.7.2021
Fanoušci českých 116 sportovců, kteří odjeli soutěžit na Letní olympijské hry do Tokia, můžou společně...
19.7.2021
Jako každoročně letos spásají trávu ve vybrané zeleni v Praze stáda ovcí, koz a krav....
Reklama