Příbram půjde k Ústavnímu soudu. Kvůli rušení nočního klidu

1.7.2022
Jan Štoll

Příbram nevyhoví požadavku ministerstva vnitra a neupraví obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. Věc tak podle vnitra skončí u Ústavního soudu. Nedávno schválená vyhláška o prázdninových víkendech posouvá začátek nočního klidu o hodinu na 23:00. Ten má ale podle zákona o ochraně veřejného zdraví začínat už ve 22:00.

Podle ministerstva je to v rozporu se zákonem, město mělo ustanovení zrušit. Zastupitelstvo ale rozhodlo, že se nic měnit nebude. Vnitro v takovém případě přistoupí k zahájení správního řízení o pozastavení účinnosti tohoto ustanovení a následně podá návrh na jeho zrušení k Ústavnímu soudu, uvedla Hana Malá z tiskového oddělení ministerstva.

Zastupitelstvo v dubnu schválilo vyhlášku, která stanovuje, že v době letních prázdnin bude každý pátek a v sobotu začátek nočního klidu posunutý z 22:00 na 23:00. Město tím chtělo podpořit společenský život a pomoct provozovatelům restaurací po pandemii koronaviru. Některým místním se to ale nelíbilo. „Přišel podnět, patrně od aktivního občana, směrem k ministerstvu vnitra a ministerstvo nám řeklo, že shledává tuto část vyhlášky v rozporu se zákonem,“ uvedl starosta Příbrami Jan Konvalinka (ANO). Zastupitelé měli ustanovení vypustit z vyhlášky, což ale odmítli učinit. „Důvody, které nás vedly k přijetí vyhlášky, byly dostatečně relevantní. K nápravnému opatření jsme nepřistoupili,“ dodal starosta.

Zákon ale platí pro všechny, i pro Příbram. „Prováděcí právní předpis upraví hygienické limity hluku a vibrací pro denní a noční dobu,“ píše se v zákonu o ochraně veřejného zdraví, jinou variantu nepřipouští. „Noční dobou se pro účely kontroly dodržení povinností v ochraně před hlukem a vibracemi rozumí doba mezi 22.00 a 6.00 hodinou.“ Překračování hygienických limitů rušením nočního klidu a spánku, má totiž vliv na zdraví člověka. „Rušení spánku je opakovaně popisováno jako důsledek nočního hluku. Zároveň jsou popisovány změny fyziologických funkcí, krevního tlaku a tepu, výsledků EEG vyšetření a zvýšené užívání léků na spaní jako důsledek nočního hluku,“ uvádí Státní zdravotní ústav.

Vedení Příbrami ale přenesení problému k Ústavnímu soudu přivítalo. „Myslím si, že jak samosprávy, tak samo ministerstvo budou rády, že konečně vznikne nějaký judikát, nějaká rozhodovací praxe pro tyto případy,“ míní starosta Konvalinka. Také místostarosta Martin Buršík (dříve ANO) uvedl, že by bylo dobré mít v této věci rozhodnutí soudu. „Samozřejmě všichni chceme, aby to rozhodnutí bylo konečné, ne že se tady budeme handrkovat s ministerstvem,“ dodal.

Malá uvedla, že obecně závaznou vyhláškou lze zkrátit dobu nočního klidu v konkrétních výjimečných případech, které jsou spojeny s tradičními slavnostmi či jinými obdobnými akcemi. Město ale podle vnitra nenaplnilo kritérium výjimečnosti, neboť předmětem ustanovení není vymezení žádného konkrétního výjimečného případu spojeného s tradiční slavností či jinou obdobnou akcí. „Stanovení výjimky nemá návaznost na konkrétní výjimečný případ, a má tak povahu obecné výjimky z doby nočního klidu, což je nutné hodnotit jako rozporné se zákonem,“ uvedla Malá.

V případě, že město věc ve stanovené lhůtě do 24. července neopraví, přistoupí ministerstvo k zahájení správního řízení o pozastavení účinnosti ustanovení a následně podá návrh na jeho zrušení k Ústavnímu soudu.

Sto/ČTK


Témata:

Nepřehlédněte