Přibylo obchodníků, kteří prodávají alkohol nezletilým

5.10.2022
Simona Knotková

Porušení zákazu prodeje alkoholu nezletilým prokázala Česká obchodní inspekce (ČOI) ve druhém čtvrtletí u 66 procent kontrol, podobně jako v prvním čtvrtletí. Meziročně ale takových případů přibylo, loni obchodníci pochybili zhruba u poloviny kontrol zákazu prodeje nezletilým. Celkem inspekce ve druhém čtvrtletí provedla 2009 kontrol zaměřených na dodržování zákonů o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, o povinném značení lihu, o spotřebních daních a ochraně spotřebitele, porušení zákona zjistila téměř v polovině z nich.

„K 89 kontrolám ČOI přizvala osoby mladší 18 let, z toho v 59 případech zjistila prodej alkoholických nápojů mladistvým,“ uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. Inspekce bude v těchto kontrolách pokračovat i v následujícím období, dodal.

Celkem porušení některého z ustanovení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek zjistili inspektoři ve 103 případech. Vedle zákazu prodeje alkoholu mladistvým bylo nejčastějším prohřeškem neinformování o tomto zákazu prodeje, zjevně viditelný text o zákazu prodeje alkoholu lidem mladším 18 let nemělo 29 prodejců, případně neměli tento text podle předpisů. Dále například tři obchodníci porušili zákaz prodávat nebo podávat tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a kuřácké pomůcky osobě mladší 18 let.

Porušení některého z ustanovení zákona o spotřebních daních zjistili inspektoři ve čtyřech případech, porušení zákona o povinném značení lihu ve sledovaném období nezaznamenali.

Porušení některého z ustanovení zákona o ochraně spotřebitele prokázali v 1148 případech. Mezi nejčastější porušení patřilo neseznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb, dále prodejci porušovali zásady poctivosti prodeje nebo nevydali doklad o zakoupení výrobků, ačkoli si o něj spotřebitel požádal. „V některých kontrolních případech bylo zjištěno porušení více zákonů, respektive jednotlivých ustanovení, současně,“ podotkl Fröhlich.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte