• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Prokopské jezírko čeká revitalizace. Současný systém jeho napouštění je ve špatném stavu

  9.7.2023
  Fefík

  Prokopské jezírko, také nazývané Rusalčino nebo Hlubočepské, je zatopený vytěžený lom na vápenec, který vznikl v roce 1905. Maximální hloubka jezírka byla geodeticky změřena na 4 metry. 

  Jak je jezírko napájeno, bylo předmětem mnoha diskusí. Skutečnost je dnes ale taková, že jezírko napájí pouze podzemní voda čerpaná z prostor nedalekého vojenského areálu. Přítok vody je asi 1,5 ‒2 l/s, což je pro takto malou vodní plochu dostatečné. Průtok vody je kontinuální a lze ho odstavit maximálně na 2 hodiny.

  Jezírko v minulosti sloužilo i jako zdroj vody a byla zde čerpací stanice. Tomu odpovídá i několik systémů trubního vedení uložených v cestě od jezírka k silnici. Současný systém napouštění jezírka je ve špatném stavu a vlivem mnoha neodborných zásahům provedených v minulosti je velice těžké udržet v jezírku konstantní optimální hladinu. Přítok a odtok je totiž různě propojený, šachty netěsné a všechna šoupata nefunkční.

  V roce 2020 zadal odbor ochrany prostředí pražského magistrátu v rámci plánovaných revitalizací Dalejského potoka i projekt rekonstrukce nátoku a odtoku z jezírka. Od přívodních šachet v silnici bude vedeno nové napouštěcí potrubí do jezírka. Zároveň bude možné přepojení nátoku přímo do Dalejského potoka, aby bylo možné jezírko odstavit, vypustit a vyčistit. Pro vypouštění bude zbudováno nové potrubí řízeným podvrtem přímo do Dalejského potoka.

  Muzeum MHD bude mít novou výstavní halu pro autobusy a silniční vozidla. Stihne to do dvou let?

   

  V jezírku bude zřízen požerák obložený kamenem, kterým bude možné regulovat výšku hladiny vody. K požeráku povede podvodní lávka pro obsluhu. Jezírko se vyčistí od bahna, odpadu a napadaného kamení a všechna stará potrubí se odstraní včetně původních šachet.

  Revitalizace Prokopského jezírka začne v srpnu a potrvá do dubna příštího roku.

  O vzniku jezírka se traduje legenda, že při odstřelu se uvolnila puklinová zvodeň a lom se velice rychle začal plnit vodou. Dělníci prý jen tak tak utekli a těžební vybavení zůstalo ležet na dně. Zřejmě se opravdu jedná pouze o legendu a jezírko bylo v minulosti zatopeno cíleně. Potápěčský průzkum prováděný v roce 2007 odhalil, že na dně jezírka není nic než kamení a sem tam nějaký odpad.

  Zdroj: Pražská příroda (MHMP)


  Témata:

  Nepřehlédněte