Psí známky. Zajímavost z Muzea Mladoboleslavska

15.12.2021
Fefík

Ve sbírkách mladoboleslavského muzea lze nalézt opravdu všechno možné, co nějak přibližuje minulost města. A do kategorie drobných zajímavostí spadá i malý soubor tzv. psích známek z Mladé Boleslavi z doby kolem poloviny minulého století.

Historie psích známek je překvapivě dlouhá, ta snad nejstarší dochovaná pochází z německého Rostocku z roku 1759. V Čechách se první takovéto známky začaly objevovat v 60. a v 70. letech 19. století a zanedlouho se rozšířily do všech měst.

Evidence psů byla a stále je spojena s vybíráním poplatků za jejich držení. Každý příjem obecní pokladny byl vždy vítaný a tak byli zdaňováni domácí pejskové i pracovní psi, kteří pracovali třeba jako tažná zvířata. Příslušná známka zavěšená na obojku symbolizovala zaplacení poplatku nebo správněji daně za psa. Vedle těchto evidenčních známek se v prvních desetiletích minulého století vydávaly tzv. kontumační známky, které značily, že pes prošel veterinární prohlídkou a nemá vzteklinu.

Krytý bazén v Mladé Boleslavi otevře pro veřejnost nejspíš až v lednu

 

Známky vyráběly menší kovodělné dílny z mosazi, mědi, z různých slitin, později i z hliníku. Protože se známky kolem otvoru často prodíraly, a tak i ztrácely, ve 30. letech výrobci zavedli drobné vylepšení. Do očka známky byly vkládány drobné ocelové nýtky, které prakticky zamezily jejich ztrátám. Také tvary známek byly různorodé – ovály, kosočtverce, zvonečky, kruhy a další. To nebylo samoúčelné, každým rokem se v daném městě změnil tvar a případně i materiál známky a městští strážníci tak na první pohled poznali, zda pes má na obojku aktuální, právě platnou známku.

Výtvarné řešení psích známek bývalo jednoduché – na jedné straně vyobrazení psa, ať již celého, nebo jen psí hlavy, na druhé straně pak bylo jméno příslušného města a letopočet. Zároveň bylo na známce i vyhrazeno volné místo, kam příslušný úředník vyrazil pořadové číslo evidovaného psa. Za dobu existence evidenčních známek jen v Čechách vzniklo do konce 20. století snad až 200 tisíc jejich variant.

Zdroj: Pavel Sosnovec, Muzeum MladoboleslavskaNepřehlédněte