• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Revitalizace Běchovického potoka vodní tok prodlouží, mrtvé dřevo a kameny ho okrášlí

  5.8.2023
  Fefík

  Revitalizace začíná na soutoku Běchovického potoka s Mlýnskou strouhou a končí na soutoku s Rokytkou.

  Potok se odklání od své původní trasy do louky a po několika obloucích se před mostem vrací zpět.

  Běchovický potok ztratil v této části svého toku přirozený charakter již dávno v minulosti. Dokládají to mapy z roku 1848, na kterých je koryto napřímené. Tehdejší úpravy potoka mohly souviset s výstavbou železniční tratě.

  V novém korytě se budou střídat brody a tůně a jeho kapacita bude asi na třicetidenní vodu. Stávající délka toku 133 metrů se zhruba o sto metrů prodlouží.

  Okolí koryta bude sníženo tak, že zde vznikne ekologická berma, která bude sloužit pro převádění povodňových průtoků. Do koryta bude pro jeho oživení instalováno mrtvé dřevo a kameny.

  Prokopské jezírko čeká revitalizace. Současný systém jeho napouštění je ve špatném stavu

   

  Součástí revitalizace se stanou i dvě tůně. Po dokončení se celá plocha oseje speciální pražskou směsí květnatých luk. Dodavatel, společnost Stavby rybníků má na akci čas do listopadu.

  Běchovický potok pramení v Újezdě nad Lesy a teče do Běchovic, kde se vlévá do Rokytky.

  FOTO: Revitalizace Běchovického potoka

  Revitalizace Běchovického potoka - defaultRevitalizace Běchovického potoka - 1Revitalizace Běchovického potoka - 2

  Zdroj: MHMP  Nepřehlédněte