• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • S válečnými zraněními pomůžou na Ukrajině lékaři z Brna

  24.11.2023
  Simona Knotková

  Odborníci na popáleniny a rekonstrukční chirurgii z Fakultní nemocnice Brno v sobotu podruhé vyrazí do ukrajinského Lvova, kde je v tamní nemocnici čekají náročnější operace válečných poranění.

  Tým lékařů se pod organizací Medevac účastnil mise na Ukrajině již na přelomu července a srpna, tehdy tam za týden ošetřil na 50 lidí. I nyní má v plánu denně několik menších operací a jeden mikrochirurgický výkon, který zabere i celý den.

  „Počet pacientů přesně nevíme, očekáváme i velkou improvizaci. Je tam samozřejmě chaos, jazyková bariéra, zákroky trvají déle,“ řekl Břetislav Lipový z kliniky popálenin a plastické chirurgie. Zdravotnická zařízení napříč Ukrajinou navštívil už na jaře při pozorovací misi. „Na Ukrajině se vzhledem k válečnému konfliktu generují určité typy traumat a častým z nich je popálení. Byli jsme proto osloveni, zda můžeme zajistit erudici v této oblasti. Nicméně později byl ze strany ukrajinských kolegů předložen požadavek na nutnost rekonstrukčních výkonů, včetně mikrochirurgických přenosů tkání. Nebyli schopni vyřešit hlavně končetinová poranění, kdy jedinou možností je amputace,“ sdělil Lipový.

  V létě tým složený ze tří chirurgů a anestezioložky vyrazil do nemocnice Sv. Lukase, kde je popáleninové centrum s velkou spádovou oblastí. „Původně jsme očekávali ošetření deseti až 20 pacientů. Avšak ve skutečnosti to bylo více než 50 pacientů s různými komplikacemi nejen v oblasti měkkých tkání, ale také v oblasti kostí, kde byla základním problémem chronická infekce,“ uvedl Lipový. K českým lékařům na sál se dostanou pacienti, kteří byli ošetřeni na frontě a zvládnou několikahodinovou cestu. „Řada pacientů je ošetřena zajímavě a dobře, jde vidět, že ukrajinští medici rostou,“ míní.

  Jedním z členů týmu je chirurg Jakub Holoubek, který se spolu s Lipovým účastnil již několika misí v Etiopii. „Ukrajinský konflikt je specifický v tom, že jsem měl poprvé možnost vidět následky moderního válečného konfliktu. V Africe stále dominuje „prosté“ střelné poranění. V případě Ukrajiny má velký podíl munice charakter exploze, tzv. blast injury. Poranění jsou tedy mnohem rozsáhlejší a více devastující. S tím souvisí i úmrtnost,“ sdělil Holoubek. „V létě se udávalo, že je v zemi 50 000 až 60 000 lidí bez končetiny, to je obrovské procento lidí, kteří budou potřebovat pomoc sociálního systému,“ doplnil.

  Na rozdíl od Etiopie není na Ukrajině podle Holoubka překážkou pro péči technické vybavení nemocnic. „Samozřejmě i do zdravotnictví s ohledem na válku putují nemalé finanční obnosy a třeba mikroskop, s kterým jsem operoval, je velice dobrý přístroj srovnatelný s tím, co máme v Česku. Ale zároveň tam řada věcí, na které jsme zvyklí, chybí a naše práce je hodně daleko od komfortu. Jsou to personální, materiální i technologické drobnosti. A i ve Lvově jsme byli několikrát denně pod leteckým poplachem,“ dodal. Pro práci ve ztížených podmínkách je proto zásadní, aby byl tým sehraný, což se díky několika společným misím daří.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte