Soudci a žalobci skončí na ulici! Jejich nevýhodné nájemní smlouvy Praha zruší

16.1.2019
Marcel Mihalik

Jaké jsou vaše nejbližší kroky v novém roce?

Začneme pracovat na zkrácení povolovacích řízení u bytových domů, což bude práce pana náměstka Hlaváčka. Jakmile se toto povede, dosáhneme zpomalení růstu cen bytů, případně mohou stagnovat, v nejlepším případě dokonce i klesat. V současnosti jsou ceny bytů skutečně extrémní a nejsou dostupné ani pro střední třídu. Takže to je jeden směr. Druhým směrem je, že chceme, aby město bylo v bytové výstavbě aktivní. Město i stát má spoustu pozemků v Praze. Na nich je možné stavět byty. A nejde jen o stavbu na zelené louce, ale i o místa k tomu vhodná. Tyto pozemky zmapujeme a pak rozhodneme, jestli město samo byty vystaví, aby rozšířilo bytový fond, který je nedostatečný, anebo je poskytne třetím subjektům.

Přehled o vhodných pozemcích pro stavbu bytových domů bude kdy?

Mapu pozemků podle mě budeme mít hotovou koncem příštího roku.

Co na tom tak trvá?

Některé pozemky jsou rozdělené, část jich vlastní soukromníci. Město se s nimi musí domluvit. Na některých pozemcích jsou břemena.

Rok 2019 bude tedy v rámci vaší gesce ve znamení mapování pozemků vhodných ke stavbě bytových domů. Jaké změny čekají nájemníky bydlící v bytech patřících městu?

Na začátku ledna projde v radě zrušení kvót, které zaručovaly levné byty pro soudce a státní zástupce. Z těch zhruba osmi tisíc nájemníků, kterým pronajímá byt magistrát, má asi polovina nájmy na dobu neurčitou. To jsou historické smlouvy. Město totiž už asi deset let pronajímá byty vždy pouze na dva roky a prodlužuje to. Máme ale bohužel 4000 nájemníků se smlouvou na dobu neurčitou. Tito lidé platí něco mezi 60 až 100 korunami za metr čtvereční na měsíc, což je částka velmi, velmi pod tržní cenou.

Znamená to, že těmto soudcům a státním zástupcům magistrát zvýší nájem, aby platili tržní ceny jako většina nájemníků v Praze?

Není ale tak jednoduché těmto lidem nájem zvýšit. Protože zvyšování nájmu u smluv na dobu neurčitou je omezeno občanským zákoníkem tak, že za tři roky v součtu lze zvýšit maximálně o 20 procent. Takže kdybychom se chtěli dostat na tržní ceny, tak to bude trvat 12 let. Poté co schválíme v radě usnesení, smlouvy, které mají nájem na dva roky, neprodloužíme a nájemníci mimo jiné i z řad státních zástupců a soudců si budou muset hledat náhradní bydlení.

Magistrát spravuje 8000 bytů. Dalších zhruba 35 tisíc bytů mají ve správě jednotlivé městské části. Přitom nejsou univerzální kritéria, komu dát byt a za kolik. Je to špatně?

Magistrát nyní nemá nástroje, jak nastavovat bytovou politiku pro 35 tisíc bytů, které mají ve správě městské části. Což je něco, co bych chtěl změnit, protože si myslím, že městská bytová politika by měla být celoměstská a měla by se vztahovat i na byty městských částí.

Nejškodlivější návyková látka pro rodiny? Budete se divit, není nelegální

Takže by o bytech městských částí rozhodoval magistrát?

To ne úplně. Magistrát by nastavil mantinely toho, jak se byty mohou využívat. Městské části by to musely dodržovat.

Uveďte to prosím na příkladu.

Teď je to tak, že si to každá městská část dělá úplně jinak. To znamená, že některé městské části třeba všechny byty prodávají na základě výběrových řízení za nejvyšší cenu. To je třeba Praha 13. Problém je, že hlavní město mnohdy ani neví, jak to jednotlivé městské části s byty dělají. Což je problém. Prvním krokem tedy je, že chci dát městským částem povinnost informovat o tom, jak využívají svůj bytový fond.

A druhý krok?

Podle mě je ideální nastavit mantinely. To znamená, že část bytů musí městská část pronajímat seniorům, kteří mají problém s placením tržního nájemného, část bytů lidem, kteří jsou v sociální tísni, lidem, kterým hrozí ztráta bydlení a nemají v podstatě jinou cestu než požádat o městský byt, jinak by se z nich stali bezdomovci. Část bytů by měla být jako podpora určitých profesí. Magistrát pronajímá byty učitelům, zdravotníkům, hasičům, policistům a podobně. A tak by to měly dělat všechny městské části. A část bytů by měly pronajímat tržně, aby získaly vyšší příjmy, kterými budou bytový fond hradit.

Podobně k tomu přistupuje například Praha 2. Ví, že má nedostatek policistů, tak jim nabídne služební byt. Tak by se tedy měly chovat všechny městské části?

Ano. Já to považuji za formu zaměstnaneckého benefitu. Když zjišťujeme, že se nám nehlásí dostatek kvalifikovaných lidí na pozice městských strážníků, protože pro ně není finanční ohodnocení dostatečně atraktivní, tak jednou z možností, jak to řešit, je poskytnout jim levnější bydlení. Zároveň to plní i stabilizační úlohu. Protože když ten strážník bydlí v městském bytě, neplatí tolik za nájem, tak ho to motivuje k tomu, aby se udržel v tom zaměstnání.

Rozvoj dětské motoriky mobilem nebo tabletem? Těžko. Ale čím ji rozvíjet…Nepřehlédněte