Nejškodlivější návyková látka pro rodiny? Budete se divit, není nelegální

15.1.2019
Filip

Skupina odborníků proto vyvinula speciální měřítka. Ta měřila škodu různých drog a jejich případné zneužití. Počítalo se se třemi faktory:

Když vás někdo pochválí, cítíte se trapně? Tipy, jak se s tím vypořádat

S potěšením, psychickou závislostí a s fyzickou závislostí. Pod tou psychickou si můžeme představit například chutě anebo podrážděnost z odvykání. Fyzická závislost naopak představuje příznaky jako je bolest hlavy a nevolnost. Vybrané látky byly ohodnoceny na stupnici od 1 do 3. Kde 3 znamená nejvíce a 1 nejméně návykový. Zde je pět „vítězů“:

  1. Heroin. 3/3
  2. Kokain. 2.4/3
  3. Nikotin. 2.2/3
  4. Barbituráty. 2/3
  5. Alkohol. 1.9/3

Většina látek nejspíš žádným překvapením nebude. Možná snad jen Barbituráty. Barbituráty je obecný pojem pro velkou skupinu léků tlumících bolest, tedy otupujících nervovou soustavu. Často jsou tak využívána jako anestetika nebo sedativa při operacích. Při opakovaném dávkování však vzniká závislost a nutnost dávky zvyšovat. Velké riziko hrozí v možnosti jejich předávkováním a jsou tak bohužel častým způsobem sebevražd.

Ideální denní dávka kávy. Vejdete se do tolerance?

Uvedené látky byli taktéž vyhodnoceny jako nejnávykovější ve studii z roku 2010. Ta se však zabývala hlavně těmi, které nejvíce škodí nejen uživatelům ale také rodině a okolí.

Tentokrát byla využita škála od 0 do 100 bodů. A na prvních místech nechyběl právě heroin nebo kokain. 

Zajímavější je ovšem druhá část. A to úroveň škody na rodině a blízkých lidech.

Bláznivé sestry nebo partneři. Duševní nemoci se mohou šířit stejně jako viry

Zatímco třetí příčku s 17 body obsadil kokain a druhou příčku s 21 body heroin. Na první místo se suverénně vyhoupl alkohol, a to s celými 46 body.

Alkohol byl tak vyhodnocen jako nejškodlivější návyková látka pro naše okolí.

 

 

 Nepřehlédněte