Spory kolem referenda v Řevnicích, zastupitelstvo překopalo otázky

18.9.2020
Andrea Cerqueirová

„Ač se nám podařilo získat pro vyhlášení referenda přibližně 800 podpisů, i když jich stačilo 580, a v rekordním čase jsme vše podali na radnici, zastupitelstvo odsouhlasilo nikoli naše otázky, ale ty, které připravil starosta,“ uvedl pro Náš REGION Tomáš Chabera – jeden z místních obyvatel, kteří referendum iniciovali. Původní otázka, týkající se výstavby na území bývalé Eurovie, zahrnovala, zda jsou občané pro to, aby město schválilo územní plán, který neumožní výstavbu jakýchkoli bytových domů a/nebo rodinných domů a jako jediné přípustné využití území se stanoví pouze stavby občanské vybavenosti (zařízení školství a výchovy, kultury, tělovýchovy a sportu, veřejná prostranství, zeleň, drobná nerušící výroba a služby, místní komunikace).

Plocha Eurovie u nádraží Řevnice

Petenti píšou otevřený dopis zastupitelům Řevnic. Bojí se o osud referenda

Oproti tomu otázka, schválena zastupitelstvem, necílí k odpovědi, zda bytové a rodinné domy ano, či ne, ale k takové, zda občané chtějí, aby bylo umožněno v prostoru umístit občanskou vybavenost (například mateřskou školu, ordinaci lékařů, obchody, zařízení pro kulturu a sport jako jsou hřiště, služby), kanceláře, drobnou nerušící výrobu, bydlení, plochy s veřejnou zelení, parky, komunikace a technickou infrastrukturu. Tedy vše dohromady.

Občanská vybavenost vs. domy

„Věřím, že řevničtí občané jsou schopni uvážlivě posoudit, jestli je území ve vlastnictví soukromého subjektu realističtější přestavět do přiměřené nové smíšené zástavby s regulovanou intenzitou bydlení, službami, občanskou infrastrukturou a protipovodňovou ochranou celého tohoto území nebo omezit možnosti pouze na realizaci staveb, jež není dost dobře možné ze soukromých zdrojů ufinancovat. V důsledku by pak tato situace vedla k zakonzervování současného neutěšeného průmyslového vzhledu této pro město tak důležité lokality.“

Plocha Eurovie u nádraží Řevnice

Referendum v Řevnicích – reakce starosty

Reakce petentů

Tomáš Chabera reaguje, že ani občané, kteří iniciovali petici, nejsou proti revitalizaci prostoru, problémem by ovšem byly výškové budovy, bytové a rodinné domy. „Otázka, kterou schválilo zastupitelstvo, je postavena tak, jestli občané chtějí oblast revitalizovat, nebo nikoli. Ale o to přece nejde, jde o to, zda jen občanská vybavenost, nebo i domy, které jsou problém,“ řekl Chabera. Upozornil mimo jiné na to, že protipovodňová opatření, která kvůli budoucí výstavbě město začalo připravovat, protože se jedná o zátopovou oblast, by poškodily sousední Lety nebo vytopily levou část Řevnic. Nehledě na to, že se protipovodňovou ochranou město zabývá až v momentě, kdy se má povolit bytová výstavba v Eurovii.

Obavy ze sousedních Letů

Na problematické aspekty v rámci jednání zastupitelstva upozornila právě i starostka Letů Barbora Tesařová. „Lokalita Eurovie přímo sousedí s katastrem obce Lety. Proto nás otázka budoucího využití bývalého areálu Eurovie velmi zajímá. A to nejen jako zastupitele sousední obce, přes kterou se již nyní valí kolony aut a sdílíme stejné nebezpečí povodní, ale také letovské obyvatele, kteří mohou říct, že lokalitu velmi dobře znají a ví, jaké má (nebo již nyní nemá) rezervy pro další nárůst obyvatel,“ uvedla starostka Letů Barbora Tesařová ve stanovisku obce, kterou vede. Určitou revitalizaci však podporují i Lety.

Plocha Eurovie u nádraží Řevnice

Občané Řevnic rozjeli petici za referendum proti masivní výstavbě

„Chápeme nutnost úpravy stávajícího areálu na břehu Berounky. Přivítali bychom ale takové řešení, aby proměna nepřinesla větší zatížení stávajícího okolí dopravou, povodňovou zátěží, nároky na městskou infrastrukturu. Aby proměna způsobila takovou integraci, kdy není poznat, že dříve měla lokalita jinou funkci. Podle našeho názoru nemusí obec zhodnocovat oblast pro investora, ale pro stávající obyvatele, kteří tam v budoucnu mohou najít například občanskou vybavenost, drobná řemesla, výrobu a služby, které v lokalitě chybí, zeleň, sportoviště, lezeckou stěnu, kluziště… V případě konsensu a projektu, který by přinesl benefit celé oblasti Dolní Berounky, jsme připraveni na projektu participovat a podporovat ho. Přejeme nám všem, aby se v Řevnicích podařilo najít takové řešení pro lokalitu bývalé Eurovie, na které bude celé údolí Berounky pyšné a přijme ji za svou,“ dodala starostka Tesařová.

Rozhodnutí je na soudu

Na zastupitelstvu vystoupil i starosta Dobřichovic Petr Hampl. I on má obavy. Pokud by totiž byla schválena varianta zahrnující výstavbu bytových a rodinných domů, dopravně by to zatížilo právě i Dobřichovice či Všenory. „Podali jsme žalobu, soud musí do měsíce rozhodnout, zda budou platit naše otázky, nebo ty, které schválilo zastupitelstvo,“ řekl Chabera. Proti rozhodnutí není odvolání, je platné hned, možná je jen kasační stížnost. Pokud by jim soud dal za pravdu, muselo by být vyhlášeno referendum s původními otázkami.

Tomáš Chabera a v dáli areál Eurovia

Petenti mají strach z možné výstavby v Řevnicích

Může se stát, že soud rozhodne až poté, co se referendum uskuteční, v takovém případě by se zpětně prohlásilo za anulované a zastupitelstvo by muselo vyhlásit nové, s původními dotazy. Netřeba ale předjímat. Vše navíc plyne rychle a po naší uzávěrce mohlo být už rozhodnuto (o tom by Náš REGION případně informoval dodatečně). Chabera připomněl i to, že až na technické drobnosti (že územní plán Řevnic schvaluje v konečné fázi obec s rozšířenou působností Černošice) neproblematičnost původních otázek posvětil i právní rozbor, který si objednala radnice. „Stačilo tedy jen upravit začátek věty, nikoli měnit otázku,“ uzavřel Chabera.Nepřehlédněte