Stal se římský císař bohem Slovanů?

Perun, Veles, Radegast a další slovanští bohové jsou všeobecně známí. Ovšem o jednom z bohů, který měl možná spojitost až se starověkým Římem, toho mnoho nevíme. Kým vlastně byl uctívaný Trojan?

Tento bůh, o kterém se zmiňují především východoslovanské zdroje, je pro nás stále velmi tajemným. Nejen proto, že o něm máme jen kusé informace, ale zejména proto, že některé údaje naznačují, že by se mohlo jednat o kult nikoho menšího, než byl římský císař Marcus Ulipius Traianus (98 – 117).

V oblasti civilní správy proslul rozsáhlým stavebním programem, kterým změnil tvář Říma. Nechal postavit řadu památek jako Trajánovo fórum nebo Trajánův sloup. Ovšem, svých největších úspěchů nedosáhl na poli architektury, nýbrž na poli válečném. V roce 101 podnikl trestnou výpravu proti dáckému králi Decebalovi, jehož vojsko porazil v následujícím roce v bitvě u Tapae a do roku 106 si podmanil celou Dácii. Z dalších vojenských úspěchů jmenujme například anexi království Nabatejců a jeho postup až k Perskému zálivu.

Římská říše se tak za jeho vlády rozprostírala od dnešního Skotska až po Irák. Po své smrti v roce 117 byl prohlášen za boha a jeho ostatky uloženy pod Trajánův sloup.

Panovník, který ztratil trpělivost a začal užívat života. Nero, symbol krutosti antického Říma

Římský císař dokonce slovanským bohem

Právě pro jeho válečná tažení směrem na východ se někteří odborníci domnívají, že se touto cestou legenda o něm dostala až ke slovanskému lidu. Avšak, je potřeba si přiznat, že možnost zbožštění římského císaře a jeho přijetí za svého boha Slovany je spíše nepravděpodobná. Kdo byl tedy bůh Trojan?

Sto dní císaře Napoleona a jeden vděčný spisovatel. Ne král, ale císař je lidmi milován

Démonem podsvětí

Jedna z dalších teorií říká, že Trojan byl vlastně tříhlavým božstvem souvisejícím s polabským Triglavem. Z jihoslovanského folklóru je pod názvem Trojan chápána obávaná trojhlavá démonická noční bytost, požírající jednou hlavou lidi, druhou dobytek a třetí ryby. Možná proto se někdy vyvozuje, že byl Trojan bohem souvisejícím s podsvětím, podobně jako třeba Veles. V jiných případech však bývá jeho význam degradován na pouhou démonickou bytost. O jeho pravé tváři se už nejspíš mnoho nedozvíme.

Dnes, 17:40
Grilování je nejlepší úprava masa. Víte proč? Díky krátké přípravě je dobře stravitelné a neleží...
Dnes, 14:00
Muž, který je dodnes neprávem opomíjen. Jeho osud se naplnil jen o necelý rok později,...
Dnes, 11:30
Komerční článek
Kvůli šíření nového typu koronaviru zakázal ministr zdravotnictví vývoz dezinfekčních přípravků na ruce do zahraničí...
Dnes, 11:30
Česká republika má mnoho památek, z nichž některé jsou nádherně zrekonstruované, některým se snad již...
Dnes, 10:00
Zatímco většina jiných hradů stojí na vrcholu kopce a tvoří dominantu kraje, Kost se uhnízdila...
Dnes, 09:02
Pohádkový příběh o přátelství, pomoci a nových výzvách Puntička vychází u příležitosti Světového dne roztroušené...
Dnes, 08:03
Vystudoval technické učiliště, obor konstrukce mostů, byl vězněn na Sibiři, trpěl epilepsií a propadl vášnivému...
Včera, 16:05
Prezident České lékařské komory Milan Kubek se ostře ohradil proti nátlaku a šikaně, které vystavila...
Včera, 16:00
Puma americká, panter, je po jaguárovi druhou největší žijící kočkovitou šelmou Ameriky, čtvrtou největší kočkou...
Včera, 14:00
Konkrétně do dějin Kanady a Dalekého severu předminulého století. Byly to opravdu průkopnické časy, které...
Včera, 11:30
Máte pocit, že jste se vrátili v čase. Zapomenete na potemnělý sál a zaplacené vstupné....
Reklama