Statečný rytíř Bruncvík není jen legendou. Měl i svou živou předlohu

Podle všeho jí byl příslušník německého šlechtického rodu Welfů zvaný Heinrich der Löwe čili Jindřich Lev (1129 – 6. 8. 1195) svého času nejmocnější říšský kníže. A i když ochočeného lva nikdy neměl, jeho život byl značně dobrodružný i tak.

Heinrich der Löwe se narodil jako syn vévody Jindřicha Pyšného (asi 1108 – 1139) a jeho manželky Gertrudy Saské, o otce však přišel ještě jako nezletilý. Koncem léta 1147 se ve svých 18 letech zúčastnil s dalšími šlechtici křížové výpravy proti tehdy ještě pohanským slovanským kmenům, což bylo bráno jako jistá náhrada za nebezpečnou a zdlouhavou cestu k Svatému hrobu do Svaté země. Hlavním cílem křižáků však nebylo pokřtění Slovanů, ale získání nových území a kořist.

Heinrich der Löwe měl ovšem dobrodružnou povahu a výprava proti Slovanům mu nestačila. V letech 1172-73 se proto v čele půldruhé tisícové armády a za doprovodu šlechticů a církevních hodnostářů vypravil na dalekou cestu do Byzance a Jeruzaléma. Měl přitom dva cíle – jednak chtěl zvýšit prestiž svého jména, jednak si tak chtěl modlitbou na tom pravém místě zajistit, aby se dočkal potomstva. Proto také daroval velké obnosy peněz na péči o Svatý hrob a na kapli svatého Kříže.

Richard I. Lví Srdce bojoval na křížové výpravě tak, že na Blízkém východě si ho pamatují dodnes

Vedle toho Heinrich der Löwe podporoval svého příbuzného, císaře Fridricha I. Barbarossu v několika válkách v Itálii, když tam chtěl upevnit svou moc. Roku 1174 se však odmítl připojit k jeho již pátému tažení, protože potřeboval své vojsko na zajištění hranic svého panství na východě.

Tato výprava německého císaře skončila katastrofou a císař potom obvinil Heinricha der Löwe ze zrady a označil ji za příčinu tohoto neúspěch. Pohnal ho proto roku 1180 k tzv. smírčímu soudu, kam se ovšem Heinrich nedostavil. Lze předpokládat, že správně tušil, že by ho tam nic dobrého nečekalo. Císař tedy využil svého práva a uložil mu v nepřítomnosti těžký trest – tzv. říšský acht, který je obdobou církevní klatby.

V bitvě přišel o ruku. Naštěstí to nebyla ta, kterou v budoucnu začal psát příběhy rytíře, kterého zná každý

Pro potrestaného to znamená vyloučení jedince z právní společnosti, čímž ztrácí právo na jakoukoliv právní ochranu a je považován za nepřítele státu. Osoba, na niž byl acht uvalen, mohla být beztrestně zavražděna, nikdo jí nesměl pod hrozbou potrestání poskytnout jídlo ani přístřeší. Její majetek propadá obci nebo státu, někdy je jí za trest i spálen dům. Manželka muže potrestaného achtem byla již předem považována za vdovu a jeho děti za sirotky. K tomu ještě císař Heinrichovi der Löwe odňal část území a donutil ho tak roku 1182 odejít do exilu do Normandie. Ničeho tím celkem nedosáhl. Později se mohl vyhnaný šlechtic vrátit na své statky, kde 6. srpna 1195 zemřel.

A jak to bylo s tím lvem? Heinrich der Löwe si nechal ve městě Braunschweig postavit rezidenci a kolem roku 1166 pro ni nechal v souladu se svým přízviskem der Löwe – Lev vyrobit obří bronzovou sochu lva 279 cm dlouhou, 178 cm vysokou a vážící 880 kg. Proslulost sochy zřejmě byla inspirací pro českou legendu o Bruncvíkovi a jeho věrném lvu z toho důvodu, že Braunschweig se staroněmecky nazýval Bruneczwig a česky Brunšvik – čili Bruncvík.  A tuto sochu nechal podle legendy Heinrich der Löve zhotovit na památku toho, že během cesty do Jeruzaléma pomohl lvovi při jeho zápasu s drakem a lev ho potom z vděčnosti doprovázel po zbytek života.

Staré pověsti české vlastně neexistují, tvrdil profesor Karbusický. A klidně může mít pravdu

Ale ani tato legenda není původní, nýbrž pochází z francouzské pověsti o rytíři Yvainovi, kterou kolem roku 1180 zpracoval Chrétien de Troyes jako artušovskou romanci „Yvain, rytíř lva“. Není ovšem vyloučeno, že báseň, která si ihned získala značnou popularitu, Heinrich der Löwe znal a svou sochu lva nechal i jako symbol rytířství vyrobit i na jejím základě. V různých modifikacích se pověst o rytířovi a jeho lvovi stala populární v Německu, Holandsku, Dánsku, Švédsku Maďarsku, Rusku i v Česku, kde byla jako pověst o Bruncvíkovi obohacena i prvky z arabských legend o námořníkovi Sindibádovi a jeho dobrodružstvích vycházejících z perských a indických základů.

FOTO: Heinrich der Löve

Heinrich der Löve - Evangeliář Jindřicha LvaHeinrich der Löve - Heinrich der LoeweHeinrich der Löve - Heinrich der Löwe a MathildeHeinrich der Löve - Brunšvik, lev, socha, pověst Braunschweiger_Löwe,_original_in_the_Dankwarderode_Castle_-_Braunschweig,_Germany_-_DSC04562Heinrich der Löve - Bruncvík, pověst, legenda, Praha, loď, Vltava, parník IMG_20181015_152441
Dnes, 17:20
Vládě se boj proti onemocnění covid-19 vymkl z rukou. Bývalý ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček řekl,...
Dnes, 15:40
S končícím létem začínají klesat teploty, a tak je opravdu ideální čas konečně opravdu začít...
Dnes, 13:40
Komerční článek
Participativní rozpočet zakořenil v desítkách obcí, občané navrhují projekty, hlasují o nich, komentují je a společně...
Dnes, 13:40
Na začátku příběhu usedlosti Ladronka byla záliba Karla IV. ve vinné révě. Na svazích rostly...
Dnes, 11:40
Lidské tělo je bezesporu nesmírně složité. Troufáme si i říci, že je nejsložitějším živým organismem,...
Dnes, 10:20
Pěstování máku má ve střední Evropě a hlavně v Čechách dlouhou tradici. První zmínky o...
Dnes, 08:12
Vesnice Mírovice ležící těsně za hranicí Prahy je jen menší osadou, ačkoliv v posledních letech...
Včera, 15:40
Známá scéna ze seriálu Sňatky z rozumu. Forman Nedobyl, z Rokycan, má od jisté doby...
Včera, 13:40
Dobrodružný příběh, neuvěřitelný tak, že by se ho zdráhal zfilmovat každý jen trochu soudný filmový...
Včera, 11:40
Nyní, tedy v době, kdy republiku i celý svět ovládá strach z neznámého onemocnění –...
Včera, 10:20
Řekové si rádi užívají života a jídlo je jedním z projevů tohoto užívání. Místní lidé...
Reklama