• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Stavba mimoúrovňové křižovatky D10 v Kosmonosích byla zahájena

  16.9.2023
  Fefík

  Poklepáním na základní kámen byla ve čtvrtek 14. září zahájena stavba mimoúrovňového přemostění dálnice D10 a Průmyslové ulice v Kosmonosích. Práce budou probíhat za nepřerušeného provozu, pouze s dopravním omezením. Stavba bude dokončena v červenci 2025.

  Nová křižovatka je navržena jako prstencová s mimoúrovňovým převedením dálnice D10. Přemostění dálnice se posune na sever a je navrženo jako okružní křižovatka nad stávající dálnicí D10.

  Dodavatelem stavby je společnost Eurovia CS, která největší stavbu na dálnici D10 za poslední roky postaví za cenu 736,9 milionu korun bez daně.

  Nejzatíženější dopravní směry jsou doplněny ve směrech pravého odbočení přímými průjezdy. Úprava dálnice D10 začíná cca 830 m před stávající mimoúrovňovou křižovatkou a končí cca 830 m za stávající mimoúrovňovou křižovatkou.

  Prstenec okružní MÚK je navržen jako dvoupruhový o vnějším průměru 140 m. Do prstence je zaústěno celkem devět dalších komunikací včetně budoucí přeložky silnice I/16 na Jičín.

  Zdroj: Bohumil Horáček, SM Mladá Boleslav  Nepřehlédněte