Stojí na rohu Staroměstského náměstí a skrývá nádherný lustr, který církvi věnoval ruský car

16.9.2020
Karel Dudek
Další fotky

Z náměstí konečně zmizela exotická plyšová zvířena, která zde působila jako pěst na oko. Vrátil se Mariánský sloup, symbol vděčnosti obráncům Prahy proti Švédům, nikoliv jako symbol habsburské nadvlády, jak si myslel anarchista Franta Sauer a zfanatizovaná lůza v roce 1918.

Není to jenom orloj a historická radnice. Rovněž dvě věže Týnského kostela jsou příliš známé. Hlavně turistům z Dánska, kteří se zajímají o místo, kde je pohřben jejich krajan a slavný astronom Tycho Brahe. Nad jeho rakví hovořil Jan Jessenius, ten známý lékař, který za dvacet let přijde o svůj výřečný jazyk na protější straně náměstí a vzápětí i o hlavu.

Nejmilovanější světec má jmeniny 6. prosince, naděluje ale o den dřív. Co o Mikulášovi ještě nevíte?

V severozápadním cípu náměstí nalezneme kostel svatého Mikuláše. Ústí ulice Pařížské a náměstí Franze Kafky. Velmi mladá ulice. Na Prahu. Teprve málo přes sto let. Vznikla na přelomu minulého a předminulého století při asanaci Židovského města. Jeho známější kolega, s barokní kopulí, která neodmyslitelně patří k panoramatu Prahy, stojí na Malostranském náměstí.

Tento svatostánek už sto let patří Československé církvi husitské. Původní, gotická stavba, která vznikla ještě za krále železného a zlatého, už neexistuje. Bylo to významné reformační centrum, Matěj z Janova i Milíč z Kroměříže zde kázali své „kacířské bludy“. Po bitvě na Bílé hoře kostel získali benediktini z Emauzského kláštera, kteří nechali přistavět klášterní budovu.

FOTO: Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí - Kostel sv. MikulášeKostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí - Kostel sv. MikulášeKostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí - Kostel sv. MikulášeKostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí - Kostel sv. MikulášeKostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí - Kostel sv. Mikuláše
Další fotky
Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí - Kostel sv. MikulášeKostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí - Kostel sv. MikulášeKostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí - Kostel sv. MikulášeKostel sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí - Kostel sv. Mikuláše

Citelný zásah přišel v době josefínských reforem, kdy kostel přišel o zvony a některé sochy. Od roku 1870 do počátku první světové války, patřil pravoslavné církvi. Ruský car dokonce zakoupil v harrachovských sklárnách nádherný lustr, který této církvi věnoval. Jeho hmotnost je 1400 kg a závěs od vrcholu kopule měří přes čtyřicet metrů.

Další zásah, který znamenal likvidaci klášterních budov, přišel na počátku dvacátého století. Kostel se naštěstí zachoval. Interiér rozhodně stojí za vidění. Jsou zde i velmi zajímavé malby, které jsou docela nezvyklé. Na jednom z obrazů naleznete dobytče s andělskými křídly, na dalším zase anděla s křídly hmyzími. Bohužel, kdo je namaloval a proč, jsem se nedozvěděl. Další zvláštností bylo i to, že kostel byl vytápěn pecemi ve sklepních prostorách, odkud odcházel horký vzduch přes zamřížované otvory. Zřejmě aby jim věřící neprchli někam jinam. Třeba do nějaké hospůdky, kterých je kolem jako naseto. Při další návštěvě Prahy byste na prohlídku tohoto kostela rozhodně neměli zapomenout.Nepřehlédněte