Podle architekta Josefa Pleskota by se mohl Sítenský most stát architektonickou perlou Kladna

Pleskotova studie navrhuje unikátní zakotvení dvou betonových desek do ocelové konstrukce spojené systémem sloupů a táhel. Právě tato konstrukce z oceli je základní symbolikou mostu, která připomíná industriální historii Kladna.

„Sítenský most plní funkci nejen dopravní, ale také městotvornou, spojuje důležité části města a krajinotvornou. Na estetiku návrhu jsme kladli velké nároky. Studie obsahuje statické, architektonické, dopravní řešení a také postup výstavby“ řekl architekt Josef Pleskot a dodal: „Kladno pro mne není neznámé místo a jsem mile překvapen, jak se Sítenské údolí časem proměňuje k lepšímu, věřím, že nový most do krajiny města zapadne a jeho řešení nabídne další prostor k rozvoji této zelené oázy v Kladně. Nový Sítenský most by měl být městský a zároveň krajinný, obytný a krásný.“

Vzhledem k tomu, že je Sítenský most strategickým místem pro dopravu ve městě návrh zohledňuje důležitý požadavek, aby mohla být během stavby zachována polovina mostu pro průjezd městských autobusů. Projekt také řeší chodníky a jízdní pruhy pro cyklisty na obou stranách mostu, včetně odpočinkových míst, která budu skýtat zajímavé výhledy do údolí. Chodníky jsou koncipovány jako promenádní, vejdou se na ně pěší, inlajnisté, dětské kočárky, koloběžky i vozíčkáři.

Zemřel přirozenou smrtí a nikoliv rukou vraha. Poslední večeře u Petra Voka

Motorové dopravě budou sloužit čtyři pruhy, které v celkové šířce přesně odpovídají rozměrovým parametrům vozovek z obou stran přicházející ulice Cyrila Boudy. Pravý pruh o šířce 3,25 m bude vyhrazen pro vozidla hromadné dopravy, záchranáře, taxíky. Levý pruh bude určen výhradně osobním a lehkým užitkovým vozidlům.

Předpokládaná cena nového mostu, včetně demolice stávajícího, se pohybuje v řádu dvou stovek milionů korun.

19.10.2020
Stávající cesta byla rozšířena na čtyři metry pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Tím ale...
18.10.2020
Především je to radnice. V roce 1705 byly Zlonice povýšeny na městečko a o dva...
17.10.2020
Komerční článek
Jaké je řešení? Nová studie advokátní kanceláře Toman & Partneři nastínila, že klíčová je transparentní...
17.10.2020
Dávná historie praví, že Hospozín byl původně kostelní vsí s velkým poplužním dvorem s tvrzí,...
16.10.2020
Cílem a smyslem revitalizace je podle architektů Ing. arch. Jana Červeného a Ing. arch. Ondřeje...
15.10.2020
Stavba obou etap obchvatu kolem Slaného vyšla na 750 milionů korun.
15.10.2020
V letošním roce se slavnostní vyhlášení oceněných knihovníků s ohledem na současně probíhající nouzová opatření...
13.10.2020
Opáčko z historie. Když na habsburský trůn usedla teprve třiadvacetiletá Marie Terezie, vrhla se na...
13.10.2020
K dopravní nehodě osobního automobilu a dodávky došlo v Kladně na křižovatce U Borovin.
8.10.2020
Slánská hasičská stanice je jednou ze třiatřiceti stanic Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, která organizačně...
7.10.2020
Pivovar Kamenice nad Lipou ve spolupráci s Nadačním fondem REGI Base I. spustil charitativní akci...
Reklama