• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Sv. Pavel Thébský se dožil více než sta let. Jak se mu to povedlo?

  10.1.2019
  Václav Pavlík
  Další fotky

  Osudy některých svatých jsou plné zvratů, Pavel Thébský, který má dnes svátek, si vybral cestu osamělého rozjímání uprostřed skal. Je snad asketický život návodem na dlouhověkost?

  Mládí

  Narodil se kolem r. 230 v Thébách v Horním Egyptě dosti bohatým rodičům, kteří mu mohli dopřát solidní vzdělání. Když zemřeli, bylo mu pouhých 15 let. Zdědil po nich značný majetek, po kterém však toužil jeho švagr.

  Vhodná příležitost nastala, když se stal císařem Décius (vládl 249 až 251) a začalo pronásledování křesťanů. Závistivý a nepřející švagr tedy udal Pavla, že je křesťan, aby tak získal jeho majetek. Udání kvůli čemukoliv, které znamená majetkovou újmu, vězení či smrt toho udaného, se táhne dějinami všech národů a pramení ze závisti. Tu katolická nauka řadí mezi sedm hlavních hříchů. Opakem je přejícnost. Pavel měl to štěstím, že se mu podařilo včas utéct, neboť jej varovala vlastní krev, jeho sestra.

  Pohnutý osud krásné Jenovéfy. Šest let žila jako poustevnice a trpěla nemravné návrhy

  Život poustevníka

  Pavel utekl na poušť a začal žít poustevnickým životem. Protože byl skutečný věřící, a to nejen slovy, ale i skutky, žil podle přikázání Nového zákona. „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ (Mt 6, 24) Po dlouhém bloudění nalezl Pavel kryté zákoutí, obehnané skalami, kde rostla obrovská palma a blízko vyvěral pramen čerstvé vody. Tam pak žil v odříkání mnoho desítek let a po celou tu dobu nikoho jiného neviděl ani neslyšel. Lze z toho dovodit, že po většinu času byl pouze o vodě a z potravin měl k dispozici jenom to, co mu poskytla okolní příroda. Pokud by onou palmou byla samičí rostlina palmy datlové rodící vysokoenergetické datle, pak měl Pavel přísun potravy, byť jednotvárné, zajištěn. Podle legendy se o jeho obživu starali havrani, kteří poustevníkovi nosili v zobáku chléb. Listí palmy poustevníkovi potom sloužilo k výrobě oděvu.

  Na svatého Makaria, poustevníka, zaútočil sám ďábel. Jak a proč? A jaké bude počasí v září?

  Návštěva poustevníka Antonína

  Jednou spatřil, že se k němu chce dostat nějaký starý muž, cizinec. Zprvu ho nechtěl přijmout. Když se dozvěděl, že je to poustevník Antonín, tehdy devadesátiletý, dovolil mu vstoupit. Oba se posadili a rozmlouvali. Pavel se vyptával, jak to teď chodí ve světě, jestli jsou ještě křesťané pronásledováni nebo který císař vládne.

  Svatý Severin přišel bůhví odkud. Které zázraky tento patron vykonal?

  Předtucha smrti

  Když se Pavel dozvěděl všechny podstatné události, Antonín se chystal k odchodu. Pavel ho požádal, aby pochoval jeho tělo, neboť se blíží hodina jeho smrti. Bylo mu tehdy, tj. v roce asi 342, již přes sto let, z toho devadesát jich prožil na poušti. Pavel řekl Antonínovi, aby šel do svého domova, vzal plášť, který mu daroval Atanáš, významný křesťanský učenec a tehdy hlava egyptských křesťanů, a do něj zabalil jeho tělo a pohřbil ho. Svatý Antonín později vstoupil do legend v souvislosti s bojem proti ďáblovým pokoušením (blíže nespecifikovanými).

  FOTO: Sv. Pavel Thébský poustevník

  Sv. Pavel Thébský poustevník - Návštěva sv. Antonína u s. Pavla – ArtvalueSv. Pavel Thébský poustevník - SV. PAVEL – Blouin art sales indexSv. Pavel Thébský poustevník - CT. PAVEL THÉBSKÝ – IKONYSv. Pavel Thébský poustevník - POKUŠENÍ SV. ANTONÍNA (vlevo) a NÁVŠTĚVA SV. ANTONÍNA U SV. PAVLA(vpravo) – INVISIBLE FORMSSv. Pavel Thébský poustevník - Návštěva sv. Antonína u sv. Pavla – arnet
  Další fotky
  Sv. Pavel Thébský poustevník - San Pablo ErmitanoSv. Pavel Thébský poustevník - SV. PAVEL – ArtnetSv. Pavel Thébský poustevník - SV. PAVEL – Fine Arts Museums of San FranciscoSv. Pavel Thébský poustevník - SV. PAVEL – igitale sammlung städel – Städel MuseumSv. Pavel Thébský poustevník - SV. PAVEL THÉBSKÝ – Gloria.TVSv. Pavel Thébský poustevník - SV. PAVEL THÉBSKÝ – pravoslavni-ostrava.czSv. Pavel Thébský poustevník - Údolí královen – Théby – wikipediaSv. Pavel Thébský poustevník - Sv. Pavel Thébský poustevník - Závist v pojetí Jacoba Mathama, 1587 – wikipediaSv. Pavel Thébský poustevník - wikipedieSv. Pavel Thébský poustevník - Artmuseum

  Antonín se vrátil domů, vzal plášť a vrátil se, ale Pavla již nezastihl živého. Litoval, že ho poznal tak pozdě, aby ho zase tak brzo ztratil. Zabalil Pavlovo tělo do pláště a pochoval. Na památku si vzal jeho poustevnické roucho, vyrobené z palmového listí, které pak nosíval o největších svátcích, které byly dvakrát do roka. V takovém rouchu z palmového listí je také sv. Pavel Thébský tradičně zobrazován, případně jej ještě doprovází havran s chlebem v zobáku.

     Nepřehlédněte