• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Svatého Fabiána vybrala za papeže bílá holubice a on nakonec pokřtil i císaře. Co skvělého ještě vykonal?

  20.1.2019
  Václav Pavlík
  Další fotky

  Sv. Fabián se narodil kolem roku 200, úřad zastával v letech 236 až 250 a stal se, zcela nečekaně, 20. papežem. I když byl do té doby jen prostým věřícím bez vzdělání, stal se nakonec jedním z nejvýznamnějších papežů v období raného křesťanství vůbec.

  Obrat ve Fabiánově dosud prostém životě nastal, když se po smrti předchozího papeže Antera konala volba nového. Fabián se jí zúčastnil jako jeden z obyčejných křesťanů a ani neměl žádnou šanci být zvolen. Během volby však podle legendy na jeho hlavu usedla bílá holubice, což bylo považováno za Boží znamení a Fabián byl ihned zvolen papežem. I

  Tip na výlet do zimního zámku v Mníšku pod Brdy. Necháte se nalákat na zahradu ze 17. století?

  Křesťanská církev se rozrůstala, počet věřících rostl a Fabián mohl uplatnit své organizační schopnosti. Rozdělil správu Říma na 7 diakonátů (okrsků). V čele každého stál jáhen, jmenovaný papežem, který pečoval o chudé, nemocné, sirotky a vdovy. Rovněž se ve svém okrsku staral o kaple a útulky. Jáhnové měli pokračovat v již  započatém díle a zapisovat události v životě mučedníků.

  Dále Fabián nařídil, aby na Zelený čtvrtek byly svěceny oleje do lamp a starý olej z předchozího roku spalován, aby do nového roku nebyl přenášen stejný, tj. starý oheň. (Nový rok tehdy začínal velikonoční sobotou, někdy na Velký pátek). Rovněž vysílal různé misie a věrozvěsty šířit křesťanství do Galie (dnešní Francie), do Arles, Toulouse, Paříže a dalších měst. Vznikly tam, tehdy ještě malé, křesťanské komunity. Papež Fabián pokřtil také císaře Filipa Arabského a jeho syna, který se tak stal prvním křesťanským římským císařem. Za jeho panování v letech 244 až 249 ustalo pronásledování křesťanů. Císař pocházel z římské provincie Arabia (dnešní jižní Sýrie).

  Král Knut se stal svatým proto, že šířil křesťanství na severu. Co má společného s knutou?

  Fabián stál v čele církve 14 let. Po smrti Filipa Arabského nastoupil na trůn nový císař, Decius (vládl v letech 249-250) a nanovo začalo pronásledování křesťanů. Císař nařídil, aby každý občan v celém impériu na důkaz loajality vůči státu obětoval bohům před obětní komisi. Po obětování dostal potvrzení, tz. libellus.

  Pokud někdo nedostal potvrzení, hrozily mu represe – nucené práce, vyhnanství či poprava. Následkem tohoto tvrdého postupu zemřel, kromě mnoha jiných, i papež Fabián, který byl 20. ledna roku 250 pravděpodobně sťat.

  Proč je vám zima v tramvajích a autobusech? Dopravní podnik má vysvětlení

  Církvi přineslo toto pronásledování v dalších letech problém, jak se zachovat k lidem, kteří tím, že zapřeli svou křesťanskou víru, selhali nebo si za úplatek opatřili potvrzení.

  Fabiánův sarkofág byl nalezen v Kalixtových katakombách a pak přenesen do kostela světců, do chrámu sv. Šebestiána. Hrob je opatřen řeckým nápisem „FABIANOS EPI, UTR“ – Fabián, biskup a mučedník. Svátek sv. Fabiána papeže připadl na výročí sv. Šebestiána a od 11. století jsou uctíváni 20. ledna oba dva.

  V Orlově bude odhalena dřevěná socha brdského rytíře Fabiána

  Pranostiky připomínají, že nastává nejkrutější období roku, tzv. fabiánská zima. Dostavuje se s pravděpodobností 65 %:

  • Fabiánky – radovánky (= zimní radovánky).
  • Fabiánská zima pálí.
  • Fabiánské mrazy málokdy schází.
  • Fabiánské zimy se i cikán bojí.
  • Jestli se na svatého Fabiána a Šebestiána někdo rozstůně, ne tak brzo a ne tak snadno ku zdraví přijde.
  • Když přichází Fabián se Šebestiánem, je možno ve stromech zaslechnout novou mízu.
  • Na Fabiána a Šebestiána začíná se pravá zima.
  • Na svatého Fabiána a Šebestiána stromům opět míza dána.
  • Na svatého Fabiána cesta zvoní pod nohama.
  • Na svatého Šebestiána se musí někdo utopit, nebo zmrznout.
  • Nezmrzne-li cikán do Fabiána a Šebestiána, potom už nezmrzne.
  • O svatém Fabiánu a Šebestiánu zalézá zima za nehty i otužilému cikánu.
  • Stromy se dají prořezávat jen do svatého Fabiána a Šebestiána.
  • Svatý Fabián – zimy pán.

  Prokletý duch zesnulého bloudí v brdských lesích. Děsivý Fabián nese podobu myslivce

  Výskyt jména a příjmení Fabián

  Jméno Fabián má přes 206 lidí, věkový průměr je 11 let. Od 30. let se vyskytuje jednotlivě, s novým tisíciletím výskyt stoupá a nejvíce se použilo v roce 2016 – 38 jmen. Existuje i v ženské podobě Fabiana/Fabiána, kterých u nás žije 15. Příjmení Fabián má přes 900 lidí, věkový průměr je 42. let. Vyskytuje se od 20. let do současnosti, nárůst je kolem 30. let, nejvíce pak v r. 1981 – 24 příjmení.

  FOTO: Svatý Fabián

  Svatý Fabián - Sv. Fabian – wikipediaSvatý Fabián - Fabián – Zprávy PříbramSvatý Fabián - Císař Decius – wikipediaSvatý Fabián - Kalixtovy katakomby – Sygic TravelSvatý Fabián - Brdy – Fabiánovo lože – wikipedia-
  Další fotky
  Svatý Fabián - Císař Filip Arabský – wikipediaSvatý Fabián - Kalixtovy katakomby – Sygic TravelSvatý Fabián - Kalixtovy katakomby – wikipediaSvatý Fabián - Křesťané vykonávající bohoslužbu v Kalixtových katakombách – wikipediaSvatý Fabián - Philippův antoninián – wikipediaSvatý Fabián - Socha svatého Fabiána, Zákupy, Mostecká ulice – wikipedieSvatý Fabián - Strážce Brd – Fabián – DeníkSvatý Fabián - Výskyt jména FabiánSvatý Fabián - Výskyt příjmení FabiánSvatý Fabián - Na turisty budou dohlížet kromě policejních hlídek a správy CHKO také patron zdejších lesů Fabián s lesní vílou Brdulí. – novinky.czSvatý Fabián - Fabiana_Bytyqi_–_Show_Jana_Krause_2016 wikipedie

  Mezi nejznámější Fabiány patří Fabián neboli Babí Jan, patron Brdských lesů. Podle pověsti byl rytířem, který opustil svou milenku. Nešťastná to dívka ho zaklela v lesního ducha, který nenajde klidu a musí se jako duch toulat kolem svého hradu. Sídlo má na hoře Velká Baba v blízkosti města Hostomice pod Brdy. Ukazují tu také kámen, zvaný Fabiánova postel nebo lože, na které má odpočívat. Je to skalka z velkých kamenů. Podle pověsti se jedná o trosky hradu, na němž Fabián bydlel. Zjevuje se také na hoře Plešivec, kde má svoji zahrádku. Fabián má podobu vousatého muže v mysliveckém. V místním lidovém umění je zobrazován v šatech z kůry a šišek. Ohlašuje se táhlým děsivým houkáním, ale nikomu neubližuje. V současnosti už není Fabián sám, dal se dohromady lesní vílou Brdulí. Tak ať jim to po jeho dlouhé samotě klape! Nejznámější Fabianou u nás je zcela jistě Fabiana Bytyqi (čti bytyči), boxerka zvaná Andělská pěst (nar. 1995), juniorská mistryně světa v mini muší váze a v kickboxu.  Nepřehlédněte