3.9.2019
Zajímavosti

Krásný, nesmrtelný příběh jedné velké lásky. Antonius a Kleopatra

Lidské dějiny jsou dějinami válek. Je to zvláštní, lidé touží po míru, skloňují ho ve všech pádech, ale učebnice dějepisu jako kdyby psala ruka od krve. Škrtněte války a zůstane jen doslov, který nikdo nečte. Učíme se o statečných vojevůdcích, kolik bitev vyhráli, jak velkého území se zmocnili. Psát o bolesti a zmaru, to se jaksi nehodí a není to hrdinské. Ty statisíce mrtvých, které pomohly do učebnic jenom jedinému jménu, už nevidíme.

26.7.2019
Zajímavosti

Jak šly kočky do války. A překvapivě se osvědčily

Přestože je téměř nemožné kočky vycvičit jako plnohodnotné členy armády, i ony měly v průběhu času malé, nicméně významné úlohy v mnoha různých vojenských konfliktech. Přinášíme několik důkazů.

19.6.2019
Zajímavosti

Objevil pro nás starý Egypt, svět nečekaně podobný tomu našemu

Zdálo by se, že nám nemůže být nic vzdálenějšího, přesto lidé ve starém Egyptě uvažovali podobně jako my a byli nám schopni své úvahy předat. Jako třeba v písni zapsané v hrobce krále Enjótefa před obrazem harfeníka, která začíná: „Žij vesele svůj den a radost ať je s tebou!“

9.9.2018
Komerční sdělení

Chcete vědět více o vyspělé mořské civilizaci? Atlantis a mořské civilizace

Platon ve svých dílech Timaios a Kritias zachránil několik vzpomínek a popisů dávných vyspělých mořských kultur, ať už to byla zejména Atlantida, Egypt, magdalénská kultura jihozápadní Evropy či později Řecko či Kréta. Široká veřejnost právě máloco tuší ohledně magdalénské kultury, která dominovala jihozápadní Evropě v období někdy mezi 20 000 – 12 000 př. Kr.