Přivedl divokou zvěř do měšťanských domácností. Od narození Alfreda Brehma dnes uplynulo již 190 let

2.2.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Mladý Brehm neznal ruch a světla měst, svět pro něho začínal až v nejbližším okolí. Zde hledal dobrodružství a objevoval přírodu, a to velmi praktickým způsobem. Již jako osmiletý dostal od svého otce, pastora Ludwiga Brehma, k narozeninám pušku. Pastor byl zároveň nadšeným amatérským ornitologem a přezdívalo se mu proto „ptačí pastor“.  Vždy, když se ozvala rána, vědělo se v širokém okolí, co bude následovat. Otec se ihned pustí do stahování a preparování synova úlovku a obohatí svou sbírku.

Jeho jed vás zabije do 45 vteřin. Který had je nejjedovatější a kdy se bát nemusíte?

Alfred studoval architekturu, ale po dvou letech studium přerušil. Baron von Müller totiž chystal expedici do Afriky a vyžádal si Alfréda jako průvodce. Alfred od něj pak dostal myslivecký stejnokroj a vystupoval jako jeho lovec. Do Afriky výprava odjela roku 1847 přes Lipsko, Drážďany, Prahu a Vídeň do rakouského přístavu v Terstu u Jadranu a přes moře pak doputovala do cíle cesty, severní Afriky.

Delfíni nejsou miláčkové, ale mrchy, co znásilňují. Za jejich věčným úsměvem se ukrývá krutost

Výpravu včetně Alfréda nutí celé týdny trvající tropické horečky k nečinnosti, ale mladý dobrodruh přesto denně překonává nějaké obtíže a nesnáze. Beze strachu, přes varování domorodců, skočí třeba do řeky plné krokodýlů pro postřeleného mořského orla a z největší blízkosti pozoruje supí hostinu. Na pokraji tělesného vyčerpání překonává nebezpečné pouštní bouře a zdolává nejobtížnější nilské katarakty (peřeje, vodopády).

12 zajímavostí o „králi zvířat“. Věděli jste, že lví řev uslyšíte na vzdálenost až 8 kilometrů?

Na cestách ho doprovází nejvěrnější průvodkyně, ochočená lvice Bachida, s níž budí pozornost na káhirských bazarech. S lehkostí také mluví arabsky a domorodci ho nazývají „Jedinečný“ a dokonce „Vzdělaný muž“. Problémy nastaly, až když se baron v únoru 1849 vrátil do Německa, aby naplánoval další expedici. Potkaly ho však finanční potíže a nemohl odjet zpět do Afriky. Alfredovi však aspoň po čase poslal nějaké peníze. Mezitím Alfreda jeho lovecká obratnost zachránila před vyhladověním.

Na dalších loveckých cestách potom Alfred Brehm proniká dál do nitra Afriky. Každý den, který tam stráví, beze zbytku využije. Celé hodiny leží jako bez života „za větrem“ a s nekonečnou trpělivostí pozoruje zvířata a pečlivě si ukládá do paměti jejich zvyky, chování, tvar těla, barvu peří, velikost doupěte. A zde také dochází k poznání, že zvíře není v lihu uchovávaný předmět, ale živá, pohybu schopná bytost. Není to jenom popis zvířete jako takového, ale je to také prostředí, které určuje jeho chování. Tisíce lidí pak v té době převzaly hlavní Brehmovu zásadu:  Pohled na zvířata musí být pohledem na jejich život.

5 nejlepších zoologických zahrad v Praze, které ještě neznáte. Kam vyrazit za zvířátky?

Do Evropy se Brehm vrátil roku 1853 a uveřejnil zápisky z této expedice. Roku 1855 ukončil studium zoologie na univerzitě v Jeně a odjel na expedice do Španělska a Skandinávie. Roku 1861 se oženil se svou sestřenicí Mathildou Reizovou a měli spolu pět dětí. Manželka zemřela roku 1878 při porodu syna.

Brehm začal pracovat na svém nejznámějším díle nazvaném „Brehmův život zvířat“ v roce 1862. První svazek vyšel roku 1863 a poté i další díly. Po ohromném úspěchu a překladech do jiných jazyků následovala další a další vydání. A Alfred měl skutečně o čem vyprávět.

Třeba o tom, jak ve Skandinávii pohled na lidi vyplašil ptáky a ti s křikem kroužili ve vzduchu místo toho, aby zahřívali vajíčka a krmili mláďata. Poté Alfréd čekal, celkem 18 hodin. Ptáci se uklidnili a dokonce se začali procházet kolem něho.

Nejnebezpečnější zvíře na zemi. Komár má na svědomí až milion obětí ročně

V Africe zase pozoroval, jak leopard napadl paviána. V takovém střetnutí zvítězí obyčejně leopard. Ale tenkrát to dopadlo jinak. Když samci paviánů zaslechli zoufalý křik svého druha, vrhli se na leoparda a ten se z jejich obklíčení už nedostal. Jindy zase paviáni, vyplašeni výstřely, zasypali lovce sprškou kamení, takže lovci museli rychle hledat úkryt pod skalním převisem. Opice pak zahradily úzký východ z úžlabiny pod převisem kameny tak dobře, že se lovci museli vrátit s nepořízenou.

Alfred Brehm má velké zásluhy za to, že za svůj nedlouhý život (zemřel roku 1884 ve věku 55 let po těžké ledvinové chorobě) popularizoval zoologii a její poznatky v nejširších vrstvách společnosti, kam by se tyto informace v obvyklé upjaté a tuhé vědecké formě nikdy nedostaly. Současnost na něj nahlíží tak, že Brehma nelze reprodukovat, citovat ho nemá smysl, je nutno ho číst, ale přitom pamatovat, že žil a psal hnedle před sto šedesáti lety a od té doby s v zoologii mnoho změnilo.

FOTO: Alfred Brehm

Alfred Brehm - Alfred Brehm- WIKIPEDIAAlfred Brehm - Černý korunovaný jeřáb a jeřáb Antigonin – pixelsAlfred Brehm - Antikvariát knihkupectví Václav BenešAlfred Brehm - Poštovní známka Alfréda se svým otcem – WikipediaAlfred Brehm - Renthendorf – kraj Alfreda Brehma – Age Fotostock
Další fotky
Alfred Brehm - Renthendorf – dům Alfreda Brehma, nyní muzeum- wikipediaAlfred Brehm - 1st Art Gallery 1Alfred Brehm - Ledňáček – fineartamericaAlfred Brehm - Plavba přes první katarakt na historické kresbě – wikipediaAlfred Brehm - Tygří rodinka – Fine Art AmericaAlfred Brehm - Vodopády na Nilu – DepositphotosAlfred Brehm - walmartAlfred Brehm - Brehms Tierleben. Allgemeine Kunde des Tierreichs. Die Säugetiere …Alfred Brehm - Penguin engraving 1892Alfred Brehm - Hawks engraving 1892Alfred Brehm - Sea Eagle engraving 1892Alfred Brehm - MinikvariátAlfred Brehm - Aukro)

Aby však všechno nebylo úplně a jen vážné, dnes by bylo Brehmovo dílo třeba doplnit například informacemi o poštovním holubovi, kterého se podařilo zkřížit s datlem. Takový holubo-datel nejen spolehlivě donese zprávu, ale umí i zdvořile zaťukat na dveře. V Arkansasu pak mají zbrusu nový druh včel, zkříženým se svatojánskou muškou. Tyto včely dávají dvojnásobek medu, protože ve dne pracují stejně jako jiné včely a v noci si na práci dovedou posvítit.Nepřehlédněte