6.1.2020
Zajímavosti

Slavný sultán Mehmed IV. pohořel u Vídně a musel z Evropy

Narodil se 2. ledna 1642 v Konstantinopoli jako syn sultána Ibrahima (1615 – 1648) a jeho konkubíny ukrajinského původu Turhan Hatice Sultan. Brzy po narození se jeho rodiče pohádali tak, že rozzuřený sultán vytrhl Mehmeda matce z náručí a hodil ho do nádrže na vodu. Na památku pak Mehmedovi zůstala jizva na hlavě. První, ale ne poslední, kterou v životě utržil.

7.9.2019
Zajímavosti

Jak se Jan Jiskra z Brandýsa přesvědčil, že vyhrát bitvu k úspěchu nestačí

Začátkem 15. století v českých zemích zuřily po dlouhé roky husitské, tj. de facto občanské války. V nich se jako vynikající vojevůdce vyprofiloval Jan Jiskra z Brandýsa. Díky své žoldácké povaze se neohlížel na víru a vyznání, sledoval především svůj vlastní prospěch. Se střídavým úspěchem.

25.4.2019
Zajímavosti

Křesťanská Evropa byla zachráněna. Před kým se musel sklonil Kara Mustafa

Léto pomalu končí. Ráno už je docela chladno a nad nedalekým Dunajem se vznáší hustá mlha. Komáři už zmizeli. Musí být již přesyceni naší krví, stejně jako ti pohani z vojska Kara Mustafy. Už dva měsíce obléhání a pomoc nepřichází. Zranění, hlad a nakonec i úplavice. A spánek. Nekonečná únava. Obránci ubývají a nemá je kdo vystřídat. Jak dlouho nás ještě bůh chce zkoušet? Janičáři zajíždějí až k pobořeným hradbám. Na kopích mají uřezané hlavy vesničanů. Chechtají se a jejich gesta jasně ukazují, co udělají s našimi hlavami, až se obrana Vídně zhroutí.