Tip na výlet: Navštivte vodárenskou věž, technickou památku města Kolín!

8.6.2021
Petr Matura

Technický projekt současného vodojemu vypracoval v roce 1927 významný český hydrotechnik Jan Vladimír Hráský a navrhl také jeho podobu. Výstavba byla již nutností, protože od dvacátých let 20. století stávající vodovod už nevyhovoval stále se rozrůstajícímu městu.

Stálo za to ji zachránit a vdechnout ji nový život. Starou nebušickou vodárnu

Stavba započala již v roce 1928 a krátce po jejím zahájení byl přizván žák architekta Jana Kotěry, architekt František Janda, aby upravil projekt vodojemu a propůjčil mu kvalitní architektonickou podobu.

První voda z něho byla vpuštěna do vodovodní sítě ve čtvrtek 7. srpna roku 1930. Po druhé světové válce došlo k dalšímu rozvoji města a nové technologie vyvolaly další potřebu dostatečného zásobování pitnou vodou, a tak věžový systém přestal plnit svoji funkci. Díky změně vodárenské technologie tak objekt začal chátrat.

Impozantní podolská vodárna je nejzdařilejším dílem architekta a urbanisty Antonín Engela

Po roce 1989 prodaly nevyužívaný objekt Středočeské vodovody a kanalizace za několik desítek tisíc soukromé osobě, ale nový majitel jej záhy opět prodal. V roce 2000 vedení města Kolína začalo vyvíjet snahy o záchranu této technické památky a pokoušelo se objekt získat zpět do vlastnictví města. Jednání se však vlekla několik let a nevedla k úspěchu.

Podolská vodárna dodává tento rok Pražanům vodu již 90 let

Nakonec se městu vodojem podařilo přece jen získat, ale nedostatek financí vedl k tomu, že byly na vodárně provedeny pouze povrchové úpravy a také nezbytné zabezpečovací práce. Přesto byl v roce 2010 věžový vodojem ministerstvem kultury prohlášen nemovitou kulturní památkou. Věžový vodojem je cenným dokladem architektury první poloviny 20. století a kvalitní technickou a architektonickou památkou.

Kladenský vodojem bude jeden z nejmodernějších v Česku

V červenci roku 2012 začaly na vodojemu další záchranné práce a došlo také k opravě ochozu, schodiště a pláště. V letech 2014 – 2015 město Kolín rekonstrukci dokončilo, a tak nyní věžový vodojem slouží jako veřejně přístupná rozhledna, která však kromě výhledu do okolí nabízí rovněž i tematicky zaměřené expozice, přístup do bývalé vodní nádrže a také mnoho dalších zajímavostí. V noci bývá věž krásně nasvícena. Návštěvu této technické památky tak rozhodně můžeme doporučit.

Zdroj: Infocentrum KolínNepřehlédněte